Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS, Raport Uznania Wiedzy, ołaty za koordynację w Porcie Lotniczym Kraków-Balice - kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne.

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 24, 11 maja 2023 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 11 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej wynosi 6,01 zł.
Pełny tekst obwieszczenia nr 11 dostępny jest tutaj (LINK)


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 28, 12 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 6 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg.
Pełny tekst wytycznych nr 6 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 29, 12 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 7 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg.
Pełny tekst wytycznych nr 7 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 30, 12 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 8 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-03 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg.
Pełny tekst wytycznych nr 8 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 31, 12 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 9 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-04 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii helikopter (H), o masie startowej mniejszej niż 25 kg.
Pełny tekst wytycznych nr 9 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 32, 11 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 10 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.
Pełny tekst wytycznych nr 10 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 33, 12 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 11 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.
Pełny tekst wytycznych nr 11 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 34, 12 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 12 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-07 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.
Pełny tekst wytycznych nr 12 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 35, 12 maja 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 13 Prezesa ULC z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-08 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego.
Pełny tekst wytycznych nr 13 dostępny jest tutaj (LINK)

Wytyczne w sprawie Krajowych Scenariuszy NSTS zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 10 czerwca 2023 r.

Co wynika z wytycznych?

  • dotychczas składane oświadczenie o operacji zgodniej z NSTS pozostają ważne
  • doprecyzowano warunki wykonywania lotów FPV, czyli lotów poza zasięgiem wzroku
  • posiadanie Instrukcji Operacyjnej w scenariuszach od NSTS-04 do NSTS-08 jest nadal obowiązkowe
  • można uzyskać kompetencje pilota do krajowych scenariuszy standardowych na podstawie ważnych na dzień 31.12.2021 r. uprawnień UAVO po przejściu szkolenia teoretycznego i skróconym szkoleniu praktycznym
  • loty BSP nad stacjami elektroenergetycznymi wymagają zgody zarządzającego.

Pełna treść wytycznych również tutaj – LINK


W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 37, 15 maja 2023 r. opublikowane zostało Zarządzenie Nr 18 Prezesa ULC z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.
Pełny tekst wytycznych nr  dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony