Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2021

Samolot na niebie z chmurami (fit. ULC)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza na Krajową Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2021 r., na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Konferencja podsumuje rok 2020/2021 w lotnictwie cywilnym. Podczas spotkania omawiane będą m. in. zagadnienia związane z nadzorem nad podmiotami pod kątem bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz bieżących zmian w przepisach.

Szczegółowa agenda oraz tematy wystąpień zostaną opublikowane na stronie Urzędu w późniejszym terminie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty.

ULC prosi o przesyłanie zgłoszeń do udziału na adres: konferencja_bl@ulc.gov.pl do 31 października 2021 r.
Na ten adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące kwestii organizacyjnych wraz z załączonym zwrotnym adresem mailowym.

Jak co roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego serdecznie zaprasza organizacje z branży lotniczej do wzięcia aktywnego udziału w Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym i zaprezentowania własnych doświadczeń związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem.

Na zgłoszenia prelegentów chętnych do zabrania głosu i omówienia wybranego tematu w formie prezentacji ULC czeka do 8 października 2021 r.

W ramach konferencji będzie możliwość dołączenia do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (Deklaracji "Just Culture") oraz Forum Wymiany Danych SMS. Więcej informacji na temat obu inicjatyw można znaleźć na stronie internetowej Urzędu:

www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-bezpieczenstwa/deklaracja-w-sprawie-kultury-bezpieczenstwa

www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/kultura-i-promocja-bezpieczenstwa/forum-wymiany-danych-sms

Zgłoszenia chętnych do podpisania powyższych porozumień należy kierować drogą mailową na adres: konferencja_bl@ulc.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany formuły konferencji z formy stacjonarnej na tryb zdalny w przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.

Serdecznie zapraszamy!

Dane kontaktowe:
konferencja_bl@ulc.gov.pl
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus