Konsultacje w sprawie wprowadzenia całorocznej koordynacji w Porcie Lotniczym Kraków-Balice

Port Lotniczy Kraków - widok z góry (fot. Kraków Airport)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformowal, iż zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. U. UE Nr 112 poz. 768, Polskie wydanie specjalne), z dniem 25 czerwca 2019 r. rozpoczęto konsultacje w sprawie ewentualnego wprowadzenia całorocznej koordynacji rozkładów lotów, od sezonu letniego 2020 roku (S20), w Porcie Lotniczym Kraków-Balice, w związku z wnioskiem Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. – zarządzającego lotniskiem użytku publicznego Kraków-Balice.

Podmioty uprawione do udziału w konsultacjach mają czas na zgłaszanie swoich pisemnych opinii do 12 lipca 2019 r. drogą e-mail na adres LER@ulc.gov.pl lub na adres siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Departament Rynku Transportu Lotniczego, 02-247 Warszawa, ul. M. Flisa 2. Brak opinii we wskazanym powyżej terminie zostanie uznany za brak stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z Departamentem Rynku Transportu Lotniczego, adres e-mail: ler@ulc.gov.pl tel.: +48 22 520 73 45.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus