Przejdź do treści
Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

Konsultacje społeczne zmian granic CTR/MCTR EPRA, TMA/MTMA EPRA, TMA EPWA, TRA05, TSA05

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła konsultacje społeczne zmiany granic CTR/MCTR EPRA, TMA/MTMA EPRA, TMA EPWA, TRA05, TSA05.


Konsultacje zakończone.


CEL:

Celem jest zmiana granic CTR/MCTR EPRA, TMA/MTMA EPRA, wybranych segmentów TMA EPWA oraz stref TRA05 i TSA05.


UWAGA! Aby wziąć udział w konsultacjach wystarczy wypełnić formularz. Link do formularza, znajduje się na dole artykułu.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

W związku z rozbudową oraz planowanym ponownym uruchomieniem lotniska Warszawa-Radom dla kontrolowanego lotnictwa cywilnego opracowane zostały nowe procedury SID/STAR/IAP dla lotniska EPRA. Nowe procedury oznaczają konieczność powiększenia granic CTR i TMA Radom tak, aby móc zabezpieczyć procedury przestrzenią kontrolowaną. Zmiana pociąga za sobą korektę granic TMA Warszawa (w tym przestrzeni delegowanych CTA01 i CTA02) oraz zmiany w wojskowych strefach TRA 05 i TSA 05. Wojskowe struktury MCTR i MTMA Radom przyjmują granice tożsame z cywilnym CTR i TMA. Wszystkie struktury CTR/MCTR/TMA/MTMA Radom do wysokości FL95 zostaną sklasyfikowane jako przestrzeń klasy D, a powyżej FL95 jako klasa C.


UZASADNIENIE:

Zmiana granic CTR/MCTR/TMA/MTMA EPRA, a w konsekwencji okalających struktur, konieczna jest z uwagi na zmianę procedur dolotowych i odlotowych dla lotniska EPRA. Planowany termin wprowadzenia zmiany: 23 marca 2023r.


a) Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom
Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

b) Zmiana granic TMA Warszawa

Zmiana obejmuje korektę granic segmentów powyżej 4500ft i 6500ft (dostosowanie do granic TMA Radom; na rysunku oznaczono na szaro) oraz wprowadzenie nowego segmentu nad TMA Radom powyżej FL95 (zakreskowana przestrzeń; z wyłączeniem aktywnego TMA Radom). Usunięciu ulega segment powyżej FL95 na zachód Radomia.

 Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

c) Zmiana granic poziomych delegacji CTA01 oraz CTA02

Korekta granic zgodnie z poniższym rysunkiem celem dostosowania do nowych granic TMA Warszawa oraz TMA Radom.

Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

d) Zmiany granic TSA i TRA w rejonie lotniska EPRA i TMA Radom

Korekta granic zgodnie z poniższym rysunkiem celem dostosowania do nowych granic TMA Warszawa TMA Radom.

Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

e) Zmiana bram wlotowych i wylotowych dla lotniska EPRA

Doloty do lotniska EPRA (procedury STAR) będą rozpoczynać się na punktach: PENEX, DOSIX, GOGUS, YYYYY, VADOL, GERVI. Odloty z lotniska EPRA (procedury SID) kończyć się będą na punktach: POLON, XXXXX, VENES, BAMSO, OLILA. Nazwy punktów XXXXX oraz YYYYY zostaną ustalone w późniejszym terminie. Punkty te odpowiadają punktom LOGDA oraz EVINA dla lotniska EPWA, jednak z uwagi na przebieg procedur dla EPRA nie było możliwości wykorzystania tych punktów jako bram wlotowych/wylotowych. Dla wszystkich punktów zapewnione zostaną połączenia ze środowiskiem FRA. Przebieg procedur z zaznaczonymi bramami został zobrazowany na poniższym rysunku.

Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

f) Punkty VFR dla lotniska EPRA

Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom
Zmiana granic CTR Radom, MCTR Radom, TMA Radom i MTMA Radom

Termin zakończenia konsultacji to 30 września 2022 r.
 

Głos w konsultacjach społecznych można oddać za pomocą formularza na portalu dlapilota.pl poniżej. Państwa głos zostanie bezpośrednio przekazany do PAŻP.

lub

Wypełniając formularz konsultacyjny (LINK). Wypełniony plik WORD prosimy przesłać drogą mailową na adres: asm1@pansa.pl

Obie metody oddania głosu w konsultacjach, są tożsame.


 

FacebookTwitterWykop

Nasze strony