Przejdź do treści
Kontrola ruchu lotniczego - Polska - widok z monitora (fot. PAŻP)
Źródło artykułu

Konsultacje dot. projekt rozporządzenia MI w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT)

W dniu 2 lutego br. Prezes Urzędu Lotnictwa cywilnego skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Specyfikacji EUROCONTROL dotyczącej ujednoliconych zasad dla operacyjnego ruchu lotniczego (OAT) zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w przestrzeni powietrznej kontrolowanej ECAC (EUROAT).

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie do obowiązującego rozporządzenia zmian polegających na:

  1. aktualizacji wysokości, do której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości dźwięku i lotu z prędkością naddźwiękową;
  2. aktualizacji czasu obowiązywania zakazu przekraczania prędkości dźwięku i lotu z prędkością naddźwiękową;
  3. korekcie odesłania do publikacji w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) minimalnych odległości od granic elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Przesłankami do opracowania proponowanych zmian jest ocena ex post obowiązującej regulacji, jako niespełniającej w pełni funkcji regulacyjnej i ochronnej.

W efekcie wprowadzenia zmian w szczególności zapewniona zostanie spójność między przepisami zmienianego rozporządzenia a przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 617).

W związku z wojną w Ukrainie i wynikającą z niej potrzebą wprowadzania tymczasowych zmian w strukturze przestrzeni powietrznej przepisy nowelizowanego rozporządzenia wprowadzają sztuczne ograniczenia, zmniejszając elastyczność wykorzystania przestrzeni powietrznej, jednocześnie w żaden sposób nie wpływając na poziom bezpieczeństwa wykonywania lotów.

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych obciążeń finansowych dla zarządzających lotniskami, ani dla innych podmiotów.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bip.ulc.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony