Konkurs na nazwę lotniska w Świdniku

Port Lotniczy Lublin S.A.

W piątek, 6 marca 2009 r., kapituła konkursu, w skład której weszli przedstawiciele akcjonariuszy spółki Port Lotniczy Lublin, władze samorządowe województwa, Lublina i Świdnika oraz przedstawiciele lubelskich mediów zapoznali się z propozycjami nazw przysłanych przez czytelników Kuriera Lubelskiego.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że w pełnej nazwie powinna pojawić się informacja o lokalizacji lotniska. Ma więc być Port Lotniczy Lublin lub Lublin-Świdnik, a do tego ewentualnie dodatkowy człon zawierający imię patrona.

Nadeszło ok. 700 zgłoszeń, wśród których pojawiło się 150 propozycji nazw. Na kuponach czytelnicy podawali znane nazwiska i wydarzenia historyczne, jak np. Józef Piłsudski, pilot Janusz Kasperek czy Unia Europejska. Zdarzały się jednak także zupełnie nietypowe, jak Lotnisko Millennium, Finezja czy... Zielony Uśmiech albo też współczesne - jak Janusza Palikota czy Waldemara Jaksona, burmistrza Świdnika.

Kapituła wybrała 5, jej zdaniem najciekawszych propozycji:
1. Port Lotniczy Lublin lub Lublin-Świdnik im. Unii Lubelskiej
2. Port Lotniczy Lublin lub Lublin-Świdnik im. Lubelskiego Lipca
3. Port Lotniczy Lublin lub Lublin-Świdnik im. Marii Curie-Skłodowskiej
4. Port Lotniczy Lublin lub Lublin-Świdnik im. Władysława Jagiełły
5. Lotnisko „Brama Wschodu” lub Port Lotniczy „Brama Wschodu”

Ostateczna nazwa lotniska zostanie wybrana przez kapitułę złożoną z przedstawicieli udziałowców i zarządu spółki Port Lotniczy Lublin w Świdniku. Zgodnie z regulaminem, kapituła może zdecydować o wyborze innej propozycji niż ta, wskazana przez uczestników konkursu.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus

Komentarze

A nie lepiej bezimiennego świstaka