Konkurs "Cosmic Challenge"

Konkurs "Cosmic Challenge"

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza do udziału w II edycji programu edukacyjnego „Cosmic Challenge”. Projekt skierowany do uczniów szkół średnich, realizowany jest przez przez Fundację „SpaceShip” we współpracy z ośrodkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej – European Space Security and Eduction Centre z Redu w Belgii.

Program ma na celu integrację wiedzy nt. Kosmosu z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, rozwój kreatywności i innowacyjności oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z różnych obszarów.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd 3 zwycięzców do European Space Security and Eduction Centre w Redu w Belgii.

W ramach I etapu konkursu należy przygotować pracę pisemną nt. „Gdzie powinna powstać pierwsza stała baza na Marsie i dlaczego?”.  Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace w ramach I etapu konkursu można przesyłać do 28.02.2021 r.

Wyniki I etapu Konkursu pojawią się najpóźniej 15.04.2021 r.

II edycja programu edukacyjnego „Cosmic Challenge” została objęta patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej. Podczas Finału Konkursu (II etap) Jury złożone m.in. z przedstawicieli organizatora i uczelni wyższych wyłoni zwycięzcę konkursu „Cosmic Challenge”. Finał konkursu odbędzie się w Lublinie.

Informacje niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, w tym zasady konkursu i kryteria oceny prac konkursowych znajdują się w Regulaminie programu „Cosmic Challenge” oraz na stronie www.spaceship.edu.pl/ii-edycja/

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus