Koniec kwietnia na budowie

Lublin Airport

Pod koniec kwietnia na budowie Portu Lotniczego Lublin, rozpoczęto nowe zadania – budowę bazy paliw oraz dróg lotniskowych, kontynuowane są dotychczasowe prace. Prowadzony jest również nabór na 3 stanowiska. Najświeższe zdjęcia z frontu robót znajdują się w galerii na stronie Portu Lotniczego Lublin.

Drogi pożarowe i inne, Strabag:
- wykonywane są roboty ziemne;
- układana jest warstwa mrozoochronna;
- układany jest dolna warstwa podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni dróg pożarowych została zaprojektowana z nawierzchnią bitumiczną dla przejęcia obciążeń wozów strażackich. Powierzchnia drogi pożarowej wyniesie 7045 m2. Droga techniczna o nawierzchni bitumicznej będzie mieć powierzchnię 8825 m2.

Konstrukcja nawierzchni drogi patrolowej została zróżnicowana z uwagi na dodatkowe przeznaczenie odcinków tej drogi. Z uwagi na możliwość wykorzystania pewnych odcinków tej drogi oraz podjazdu do płyty sprzętu technicznego przez pojazdy specjalistyczne, które będą zaangażowane przy obsłudze samolotu zagrożonego - odcinek ten zaprojektowano w nawierzchni analogicznej jak drogi pożarowe. Powierzchnia bitumiczna 11 260 m2.

Dodatkowo Strabag ma wykonać odcinek drogi patrolowej o pow. ok. 14 960 m2, z nawierzchnią z kruszywa łamanego i tłucznia, który użytkowany będzie głownie przez pojazdy służby „security" i sporadycznie przez pojazdy serwisowe ILS.

W ramach oznakowania dróg pożarowych projektuje się malowanie krawędzi dróg farbą białą, linią ciągłą o szerokości 15cm na całej długości drogi z wyjątkiem odcinków dla podjazdów bądź zjazdów z nawierzchni.

Całkowita końcowa wartość zamówienia wynosi 5 189 440,63 zł.

Baza paliw, konsorcjum Zakład Budowlano-Sprzętowy:
- rozpoczęto prace przy budowie Bazy Paliw.

Baza paliw zostanie zbudowana przez konsorcjum, na czele którego stoi Zakład Budowlano-Sprzętowy inż. Jacek Krzysiak z Łęcznej. Oprócz budowy samej bazy paliw zadba również o wewnętrzne  instalacje  m. in. wodno–kanalizacyjne, grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne oraz instalacje specjalne dotyczące technologii paliwowej. Całość powstanie pod koniec września, w ciągu pięciu miesięcy od momentu przekazania wykonawcy placu budowy. Koszt inwestycji to 4 366 225 zł.

Terminal, wykonawca Budimex:
- zakończono zagęszczanie nasypów na peronie szynobusu;
- dobiega końca wykonanie izolacji termicznej oraz membrany TPO na dachu;
- rozpoczęto montaż szyb w fasadach;
- rozpoczęto układanie płyt peronowych;
- rozpoczęto układanie glazury w sanitariatach;
- malowane są  ściany w piwnicy;
- trwa montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na parterze;
- trwa malowanie  konstrukcji stalowej wewnątrz terminala;
- trwa montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Budynek  lotniskowej straży pożarnej (LSP), wykonawca Budimex:
- trwa montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych;
- prowadzone są nadal prace wykończeniowe elewacji;
- wykonywane są ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych.

Budynek techniczno–garażowy (BTG), wykonawca Budimex:
- prowadzone są prace wykończeniowe elewacji;
- trwa montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Budynek techniczny terminalu (BTT), wykonawca Budimex:
- rozpoczęto wykonywanie elewacji budynku.

Odwodnienie, wykonawca Skanska:
- wykonywane jest odwodnienia części AIRSIDE, prowadzone jest wykonywanie regulacji wpustów deszczowych.

Droga startowa, wykonawca Mota Engil:
- na drodze startowej wykonywana jest warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem;
- wykonana jest podbudowa z kruszywa łamanego na drodze kołowania i płycie samolotu zagrożonego.

Trwa nabór na 3 na kolejne stanowiska: Kierownik Zmiany- Koordynator Rejsu, Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Dowódca Zmiany Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.

Kierownik Zmiany - Koordynator Rejsu. Zatrudnione zostaną na takim stanowisku dwie osoby. Kierownicy zmiany-koordynatorzy rejsu kierować będą, w systemie zmianowym, pracą 24 osób z pionu obsługi naziemnej (tankowanie, odladzanie, załadunek).

Kierowca-Ratownik Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. Takich pracowników potrzebnych będzie aż 20. Ich zadaniem będzie udział w ewentualnych działaniach ratowniczo-gaśniczych, udział w szkoleniach doskonalących. Tutaj praca będzie odbywała się również w systemie zmianowym.

4 osoby znajdą zatrudnienie jako Dowódca Zmiany Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W systemie zmianowym pełnić oni będą nadzór nad pracą Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, kierować ewentualnymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi, prowadzić szkolenia doskonalące dla pracowników. Opis stanowisk, wymagania konieczne i dodatkowe znajdują się na stronie internetowej Portu Lotniczego Lublin.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus