Konferencja 'Ratownictwo medyczne i udzielenie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa'

Konferencja 'Ratownictwo medyczne i udzielenie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa'

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Ratownictwo medyczne i udzielenie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa”, która odbędzie się 14-15 maja 2014r.

Myślą przewodnią konferencji będą zagadnienia dotyczące zastosowania w działaniach zbrojnych najnowszych technologii, procedur i doświadczeń w zakresie działań ratunkowych MEDEVAC i zagrożeń związanych ze zdarzeniami masowymi. Konferencja zawierać będzie również prezentację doświadczeń służb cywilnych i mundurowych w procedurach ratowniczych różnych służb bezpieczeństwa państwa.

W czasie konferencji dokonana będzie również prezentacja sprzętu naziemnego i lotniczego MEDEVAC i CASEVAC, a także planowane jest zorganizowanie zawodów ratowników medycznych.

W celu realizacji powyższych założeń organizatorzy konferencji proponują następujące obszary tematyczne:

  • Ewakuacja medyczna w SZ RP;

  • Ratownictwo medyczne w systemie zarządzania kryzysowego RP;

  • Doświadczenia z zastosowania procedur MEDEVAC;

  • Szkolenie w zakresie udzielania pomocy medycznej;

  • Udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach lotniczych;

  • Perspektywy i kierunki zmian w ratownictwie medycznym;

  • Praktyczne aspekty ratownictwa medycznego. 

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus