Konferencja "Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce" w Warszawie

Konferencja "Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce" w Warszawie (fot. lazarski.pl)

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego zapraszają na konferencję naukową "Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce", która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r., w godz. 9:00-16:00, w auli 58 (aula Falandysza) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43.

Konferencja o znaczącym tytule dotyczącym szeroko rozumianej ochrony konsumenta ma na celu nie tylko przybliżenie wprowadzanych zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru, ale również pogłębioną refleksję, czy, a jeśli tak, to w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w prawie ochrony konsumentów, czy przepisy przyczyniają się do sprawności postępowania, czy też jego sprawność pozostaje przede wszystkim w rękach sędziów i stron. Kreując zmiany legislacyjne nie można abstrahować od tego, że mają one służyć praktykom. Stąd idea konferencji, która ma służyć jako swoista platforma wymiany doświadczeń w zakresie skutecznego wykorzystania oferowanych przez prawo instrumentów.

Konferencja będzie okazją do odpowiedzi na podstawowe pytania płynące od przedstawicieli różnych środowisk: czy i jakie zmiany mogą usprawnić skuteczność dochodzenia roszczeń przez konsumentów, czy wprowadzone zmiany były konieczne, czy wreszcie proponowane rozwiązania zmierzają w dobrym kierunku. Stąd wśród prelegentów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska, których zainteresowania naukowe i praktyczne związane są z szeroko rozumianą problematyką ochrony konsumentów.

Umiejętne połączenie zagadnień odnoszących się do teorii, jak też praktyki będzie jednocześnie okazją mającą na celu sprzyjać integracji środowisk prawniczych.

Panel lotniczy poprowadzi prof. nadzw. dr hab. Anna Konert – Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Instytutu Prawa lotniczego i kosmicznego w Uczelni Łazarskiego. Wśród tematów panelu lotniczego znalazły się:
• Nowa instytucja Rzecznika Praw Pasażera,
• Nowelizacja ustawy Prawo lotnicze,
• Strajki linii lotniczych w kontekście nadzwyczajnych okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zakłócony lot,
• Wykorzystanie i ochrona danych dotyczących przelotu pasażera w świetle najnowszych regulacji prawa unijnego i krajowego.

Moderatorem panelu turystycznego będzie dr Małgorzata Sekuła – Leleno, Uczelnia Łazarskiego. Wśród tematów panelu turystycznego znalazły się:
• Biegły w sprawach turystyki,
• Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – jako instrument ochrony praw konsumenta,
• Wdrożenie dyrektywy 2015/2302 jako proces do zapewnienia należytej ochrony podróżnym,
• Dochodzenie roszczeń za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej na gruncie nowej ustawy,
• Prawa i obowiązki podróżnych pod rządami obecnie obowiązującej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a prawa i obowiązki klientów pod rządami poprzednio obowiązującej Ustawy o usługach turystycznych – porównanie.
• Prawa pasażerów w codziennej praktyce: case study biura podróży,
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Zapraszamy 28 marca 2019 r. wszystkich pasjonatów prawa, lotnictwa i turystyki na konferencję naukową organizowaną przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Więcej informacji na stronie www.lazarski.pl oraz na stronie wydarzenia.

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus