Konferencja „Nowe technologie w lotnictwie – Polska w programie SESAR”

SESAR Joint Undertaking
14 lipca 2011 r. na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się konferencja pt. „Nowe technologie w lotnictwie - Polska w programie SESAR”.

Tematy poruszane podczas konferencji, w szczególności zagadnienia projektów realizowanych przez SESAR JU, rozwój rynku lotniczego i technologii zarządzania ruchem lotniczym, udział podmiotów polskich w obecnych i przyszłych projektach SESAR JU były doskonałą okazją do wymiany informacji na temat stanu prac oraz omówienia założeń dla przyszłej aktywności podmiotów z Polski.

Zaprezentowane zostały osiągnięcia i plany Doliny Lotniczej w obszarach przedsięwzięć lotniczych na polskim rynku lotniczym. Omówiono także stan współpracy PAŻP i INDRA, a także uzgodniono i parafowano umowę regulującą zasady udziału PAŻP jako partnera wspierającego firmę INDRA w projektach realizowanych w ramach programu SESAR, w szczególności iTEC.

Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Rzeszowską i PAŻP oraz była objęta patronatem Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Zbigniewa Rynasiewicza oraz Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Wśród prelegentów były takie osobistości jak: Patrick Ky i Borghini Carlo (SESAR JU), Carbonell Rafael Gallego i Paz Xose Gonslez (INDRA), Prezes Krzysztof Banaszek i Maciej Rodak (PAŻP), Andrzej Rybka („Dolina Lotnicza”), Prezes Spółki PL Rzeszów-Jasionka Stanisław Nowak, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński (Dziekan wydziału Transportu Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Marek Malarski (Politechnika Warszawska), Marek Grzegorzewski (WSOSP), prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki (Katedra Awioniki i Sterowania - MI), prof. dr hab. inż. Marek Orkisz (Biuro ds. Obsługi Projektu –MBI, Prorektor Ds. Rozwoju –RW, Katedra Samolotów i Silników Lotniczych -ML).

Więcej informacji:
www.sesarju.eu
www.sesarju.eu/news-press/gallery
Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus