Przejdź do treści
Powódź 1997 r. (1 Pułk Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej) (fot. z archiwum rodzinnego pil. Maciej Leśkiewicza)
Źródło artykułu

Konferencja naukowa "Lotnictwo i Siły Zbrojne w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym"

W lipcu 1997 r. południe Polski nawiedziła powódź, która zyskała miano „powodzi stulecia”. Straty jakie spowodowała powódź na terenie Polski oblicza się na ponad 3,5 mld dolarów amerykańskich, śmierć poniosło 56 osób.
 
Liczby te byłyby znacznie większe, gdy nie udział w akcji ratunkowej śmigłowców wojskowych polskich Sił Zbrojnych. W akcji udział wzięły m.in.: 1. dywizjon lotniczy w Leźnicy Wielkiej, 7. dywizjon lotniczy w Tomaszowie Mazowieckim, 49 Pułk Śmigłowców Bojowych, 44 Baza Lotnictwa Morskiego, 47 Szkolny Pułk Śmigłowców, 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego oraz 103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA.

Od pierwszego do ostatniego dnia akcji lotnictwo państwowe wraz z żołnierzami Sił Zbrojnych oraz strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ratowało ludzi i mienie. Lotnictwo ponadto monitorowało sytuacją na objętych klęską żywiołową terenach, przekazując informacje o sytuacji powodziowej służbom odpowiedzialnym za koordynację zarządzania kryzysowego.

25 lat po „powodzi stulecia” Uczelnia Łazarskiego – Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Lazarski Aviation Academy wraz z przedstawicielami wojska, lotnictwa państwowego, samorządowcami, specjalistami z zakresu prawa lotniczego oraz zarządzania kryzysowego chce dokonać analizy zmian jakie nastąpiły w ciągu minionych 25 lat, a przede wszystkim  ukazać rolę i znaczenie lotnictwa oraz Sił Zbrojnych w nowoczesnym systemie zarządzania kryzysowego, w szczególności w zapobieganiu i zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń niemilitarnych.

Konferencja naukowa "Lotnictwo i Siły Zbrojne w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym" odbędzie się w dniach 19 - 20 października 2022 r. na Uczelni Łazarskiego.

W związku z dynamicznym rozwojem rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) oraz zwiększeniem obszarów ich zastosowania podczas konferencji poruszona zostanie problematyka ich wykorzystania w nowoczesnym zarządzaniu kryzysowym.

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2020 (fot. Bartosz Bera, z archiwum ASAR)

Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2020 (fot. Bartosz Bera, z archiwum ASAR)

Inicjatywa konferencji zbiega się także z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny, która w art. 11 ust. 3 stanowi: „Siły Zbrojne mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, działaniach z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych, akcjach ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, ochronie i obronie cyberprzestrzeni, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.” Co stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji o roli Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego.

Korzystając z doświadczenia zaproszonych ekspertów chcemy zastanowić się nad kierunkami zmian jakie powinny nastąpić w podejściu do zarządzania kryzysowego, tak by w pełni wykorzystany został w nim potencjał lotnictwa (w tym także bezzałogowych statków powietrznych) oraz doświadczenia Sił Zbrojnych, a także jak obecna sytuacja oraz pojawiające się wyzwania powinny determinować zmiany legislacyjne.

W związku tym, iż Uczelnia Łazarskiego jest na polskim rynku prekursorem wprowadzania innowacyjnych kierunków kształcenia podczas konferencji poruszona zostanie także problematyka kształcenia kadr dla potrzeb nowoczesnego zarządzania kryzysowego – jako wyzwania stojącego przed szkolnictwem wyższym, zarówno cywilnym, jak i wojskowym.

Partnerów Konferencji, Patronów Medialnych oraz prelegentów konferencji Uczelnia przedstawiać będzie w najbliższych tygodniach. Chętnych do włączenia się w wydarzenie zachęcamy do kontaktu z organizatorami pod adresami mailowymi: e.ksiazek@lazarski.edu.pl lub patrycja.leskiewicz@lazarski.pl.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony