Komunikat dla egzaminatorów LKE

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina egzaminatorom Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, że zwrot kosztów korzystania z samochodu prywatnego związanych z przejazdem na sesję egzaminacyjną organizowaną poza miejscem zamieszkania egzaminatora jest uwarunkowany wcześniejszym (przed wyjazdem na egzamin) uzyskaniem pisemnej zgody Dyrektora Generalnego ULC. Zgoda taka wydawana będzie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach - np. zastępstw w przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności egzaminatora przyjmującego egzaminy w danym rejonie.

Przypominamy również o imiennym przypisaniu określonych rejonów kraju poszczególnym egzaminatorom zawartym w Planie egzaminów teoretycznych LKE na 2009rok zamieszczonym na stronie internetowej ULC.

W przypadku nie uzyskania pisemnej zgody przed terminem egzaminu, koszty przejazdu własnym samochodem nie będą zwracane.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Kontrolerzy z MI dokopali się do od lat świetnie funkcjonującego w ULC przekrętu.
Chodziło o wyciąganie kasy za dojazdy na egzaminy. Związani blisko i lubiani egzaminatorzy którzy fizycznie mieszkali w Warszawie (ba nawet pracowali w ULC) za każdy egzamin przyjęty na Babicach doliczali sobie dojazd z miejsca zameldowania.
Najwięcej pewien znany o troskę o czystość rasową w lotnictwie pan z Lublina.
Ale jest o wiele więcej takich kwiatków.

Po powyższym komunikacie Złotych Ust dalej będą kręcić, ale za zgodą Dyrektora Generalnego.
Tak jak za zgodą moga po godzinach pracować w ośrodkach, które potem sami nadzorują.