Przejdź do treści
Safety first (fot. ULC)
Źródło artykułu

Just Culture – nowy adres do zgłaszania naruszeń

Urząd lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgłoszenia naruszenia zasad kultury sprawiedliwego traktowania (tzw. Just Culture) należy wysyłać na nowy adres e-mail: justculture@ulc.gov.pl

Na ten adres należy kierować wszelkie informacje o naruszeniu przepisów przez pracodawcę polegających na pociąganiu przez pracodawcę swojego pracownika do odpowiedzialności z tytułu zgłaszania zdarzeń oraz domniemanych naruszeń.

Może to obejmować również sytuacje:

  • gdy pracownicy są zniechęcani przez pracodawcę lub jego przedstawicieli do zgłaszania zdarzeń lotniczych lub zidentyfikowanych zagrożeń,
  • gdy zakazywane jest przesyłanie do właściwych organów informacji wynikających z analiz bezpieczeństwa / ryzyka lub ocen skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczo-naprawczych albo
  • gdy personel jest „zachęcany/zmuszany” do poświadczania nieprawdziwych i/lub nieprawidłowo przygotowanych dokumentów o zdatności do lotu statków powietrznych czy wykonanych obsługach technicznych.

Deklaracja Just Culture, przygotowana w październiku 2017 r. przez Prezesa ULC, oparta jest na Europejskiej wersji deklaracji "European Corporate Just Culture Declaration” i spójna z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem nr 376/2014. Jej założeniem jest, że każdy prowadzący działalność lotniczą powinien dążyć do ciągłego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, a każdy pracownik ma kluczowe znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Raportowanie zdarzeń – które mają lub mogą mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo – jest niezbędne do skutecznej identyfikacji zagrożeń, a Just Culture – kultura sprawiedliwego traktowania – to warunek funkcjonowania efektywnego systemu zgłaszania zdarzeń. Więcej o Just Culture w Biuletynie Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony