Przejdź do treści
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej - siedziba (fot. WIML)

Jubileusz 95-lecia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej to ośrodek z ponad 95-letnią tradycją oraz doświadczeniem w realizacji zadań z obszaru medycyny lotniczej, który  dysponuje nowoczesną, rozbudowaną i unikalną w skali kraju infrastrukturą badawczo-szkoleniową wykorzystywaną na potrzeby realizacji szkoleń personelu lotniczego oraz badań i orzecznictwa lotniczo-lekarskiego.

Do szczególnych zadań, które realizowane są w Instytucie należą: diagnostyka chorób, monitorowanie stanu zdrowia oraz prowadzenie działalności orzeczniczej personelu lotniczego, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lotów realizowanych w Siłach Zbrojnych.

Z okazji Jubileuszu 95-lecia powstania WIML w dniu 20 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego odprawił uroczystą Mszę świętą  w intencji Instytutu.

W uroczystościach udział wzięło ponad 90 Honorowych Gości. Podczas obchodów Pan Minister Michał Wiśniewski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, wraz z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Panią płk dr n. med. Alicją Trochimiuk, wręczyli Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Jubileusz 95-lecia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (fot. WIML)

Kontynuując myśl Marszałka Józefa Piłsudskiego, iż: "Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska",  podczas przemówienia Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Pani płk dr n. med. Alicja Trochimiuk, podkreśliła: „Nie zamierzamy spocząć na laurach i zobowiązujemy się do dalszej intensywnej pracy dla zachowania prestiżu i renomy naszego Instytutu”.

Jubileusz 95-lecia Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (fot. WIML)2

Utworzony 7 stycznia 1928 roku, na podstawie rozkazu Józefa Piłsudskiego, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w 1928 roku Józef Piłsudski, minister spraw wojskowych powołał do życia Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich.

Instytut obecnie prowadzi prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, treningiem przeciwprzeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym czy psychologią lotniczą.

W sferze klinicznej zajmuje się medycyną lotniczą, zwłaszcza w zakresie kardiologii, neurofizjologii, laryngologii i okulistyki. Instytut dysponuje wyjątkową w skali Europy infrastrukturą badawczą, do której należą m.in. komory niskich ciśnień, symulator GYRO-IPT, komora dekompresyjna czy katapulta.

W 2011 roku oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu. WIML posiada systemy: oceny predyspozycji do zawodu pilota, zaawansowanej diagnostyki sprawności układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pilotów, badań zaburzeń orientacji przestrzennej, monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami.

Dzięki aktywnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, WIML doprowadził do wielu wdrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. WIML, jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA.

Na forum międzynarodowym WIML współpracuje z NATO i NASA, prowadzi też badania finansowane z różnych źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony