Jest już plan połączenia WZL Nr 2 w Bydgoszczy oraz WZL Nr 4 w Warszawie

WZL Nr 2 w Bydgoszczy i WZL Nr 4 w Warszawie

W związku z zamiarem połączenia spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ogłoszono, że w dniu 25 września 2019 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy obu spółek plan połączenia spółki  WZL Nr 4 S.A. (spółka przejmowana) ze spółką WZL Nr 2 S.A. (spółka przejmująca) („Plan Połączenia”).

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce, należących do elitarnej grupy firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki i obronności Polski. Jest to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z ponad 70-letnim doświadczeniem w prowadzeniu remontów, modernizacji i obsług bojowych samolotów myśliwsko-bombowych oraz myśliwskich o znacznym stopniu skomplikowania. Prowadzona przez firmę polityka koncentruje się wokół nadrzędnego celu jakim jest zadowolenie głównego odbiorcy jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzięki planom rozwoju w dniu dzisiejszym WZL Nr 2 S.A. to: 265,593 tys. m2 powierzchni,   centrum badawczo – rozwojowe, zatrudnienie ponad 800 osób stałej załogi, nowoczesny park maszynowy.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. to od 1951 roku prężnie działająca firmą w sektorze techniki lotniczej, która odgrywa kluczową rolę w serwisowym wsparciu jednostek lotniczych sił zbrojnych RP, a co za tym idzie w zapewnieniu bezpieczeństwa polskiego nieba i Państwa. Na początku swojej działalności zakłady wykonywały remonty zarówno płatowców jak i silników lotniczych jednak od połowy lat sześćdziesiątych nastąpiła specjalizacja i firma skoncentrowała się na remontach napędów lotniczych. Obecnie podstawą działalności WZL Nr 4 jest świadczenie usług remontowo-naprawczych (MRO): odrzutowych silników lotniczych do samolotów wojskowych, ich zespołów i agregatów, a także silników turbinowych do śmigłowców i samolotów oraz turbin napędowych małej mocy do lądowych pojazdów bojowych.

Połączenie tych dwóch spółek nastąpi w drodze przejęcia WZL nr 4 przez WZL Nr 2 poprzez purzeniesienie całego majątku WZL Nr 4 na WZL Nr 2, w zamian za akcje, które WZL Nr 2 wyda akcjonariuszon WZL Nr 4.

Plan Połączenia wraz z załącznikami został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem www.wzl4.mil.pl oraz hwzl2.mil.pl

Źródło: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2
comments powered by Disqus