Instrukcje Szkolenia OSL

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż mając na uwadze przepisy europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 1, a w szczególności załącznik 1a do JAR-FCL 1.055 pkt 31 oraz IEM Nr 3 do JAR-FCL 1.055, odstępuje się od wymogu sporządzania jako element zatwierdzanej Instrukcji Szkolenia imiennej listy instruktorów szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz każdorazowego zatwierdzania zmiany wprowadzanej w tej liście.

Ww. regulacje wskazują, że instrukcja szkolenia musi określać standardy, zadania i cele, które muszą osiągać uczestnicy szkolenia na każdym jego etapie. Instrukcja ponadto musi zawierać informacje i wskazówki umożliwiające personelowi wykonywanie obowiązków oraz ułatwianie uczestnikom szkolenia spełnienie wymagań kursu. Przywołane przepisy dokładnie określają co ma zostać zawarte w Instrukcji Szkolenia i należy stwierdzić, że wśród tych wymagań nie ma wymogu umieszczania i każdorazowego zatwierdzania zmienionej listy instruktorów teoretycznych i praktycznych. Obowiązek imiennego wskazania jest ograniczony jedynie do osób funkcyjnych w Ośrodku Szkolenia Lotniczego (OSL).

Dlatego też Urząd Lotnictwa Cywilnego odstępuje od dotychczasowej praktyki i wymagania przedkładania do zatwierdzenia wraz z Instrukcją Szkolenia imiennej listy instruktorów, a na późniejszym etapie każdorazowego jej aktualizowania poprzez zatwierdzenie zmiany do Instrukcji Szkolenia.

Jednocześnie postuluje się, aby:

  • przy pierwszej certyfikacji OSL wraz z kompletem dokumentów przedkładanych do zatwierdzenia dołączana była lista planowanych instruktorów teoretycznych i praktycznych jako materiał informacyjny dla Urzędu,

  • imienna lista instruktorów teoretycznych i praktycznych znajdowała się w dokumentach wewnętrznych OSL, tak aby Ośrodek na bieżąco aktualizował i monitorował fakt zmiany instruktorów,

  • informacje dotyczące aktualnych imiennych list instruktorów zamieszczane w dokumentach wewnętrznych OSL oraz wszelkie ich zmiany były przekazywane do Urzędu do wiadomości i dołączenia do akt OSL w celu zapewnienia wymiany informacji oraz sprawowania prawidłowego nadzoru nad certyfikowanymi Ośrodkami.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Kolejny dobry krok nowej ekipy. Brawo.
Era Lepiana odchodzi w niebyt.

Co za bełkot i postulaty(?). To samo powinno być z samolotami, kursami itp.