Informacja dla operatorów dronów - propozycja zmian przepisów

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że 14 lipca 2021 r. EASA opublikowała propozycję zmian przepisów NPA 2021-09 (Notice of Proposed Amendment), do AMC/GM w zakresie operacji bezzałogowych statków powietrznych.

Propozycja aktualizacji uwzględnia półroczne doświadczenie krajów członkowskich UE w tym obszarze, tj. od początku obowiązywania nowych, międzynarodowych przepisów.

Najważniejsze zmiany: 

  • nowe AMC i GM dla „stref geograficznych”;
  • zmienione formularze wniosków i wydawania zezwoleń na operacje w kategorii szczególnej;
  • nowy AMC, określający procedurę dla operatorów BSP i właściwych organów w przypadku operacji transgranicznych + formularze;
  • nowe AMC i GM dla standardowych scenariuszy (STS);
  • nowe AMC dot. wymagań związanych z łagodzeniem skutków i osiąganiem celów bezpieczeństwa operacyjnego (OSO), które są określone w ocenie ryzyka operacji w kategorii szczególnej (SORA);
  • nowy AMC, który udostępnia program nauczania dla pilotów którzy wykonują operacje w kategorii szczególnej
  • przegląd AMC w następstwie informacji zwrotnych otrzymanych od krajowych władz lotniczych (NAA) i operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Chcesz mieć wpływ na kształt przyszłych regulacji związanych z użytkowaniem BSP?

Wyślij komentarz prosto do źródła: Przejdź do strony

Komentarze można wysyłać do 15 września 2021 r.

Szczegółowa informacja: Czytaj
Wszystkie zmiany: Czytaj

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus