III Studenckie Sympozjum Naukowe w WSOSP w Dęblinie

Studenckie Sympozjum Naukowe w WSOSP

Zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych już na III Studenckie Sympozjum Naukowe: "Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym i morskim. Wczoraj, dziś i jutro", które odbędzie się w dniach 26–27.04.2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, w Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie.

Temat bezpieczeństwa w transporcie jest wciąż aktualny i ważny, dlatego też należy rozpatrywać go zarówno w kontekście historycznym, jak też współczesnym i przyszłościowym. Pochylenie się nad problemami i wyzwaniami bezpieczeństwa transportu, pomoże w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań oraz wyznaczeniu kierunku dalszego rozwoju różnych gałęzi transportu.

Tegoroczne Sympozjum będzie okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa transportu, miejscem zetknięcia historii z teraźniejszością i przyszłością, wymianą myśli i spostrzeżeń oraz możliwością do integracji różnych środowisk naukowych.

Obszary naukowe sympozjum:
✈ bezpieczeństwo w transporcie na przestrzeni lat,
✈ rozwój transportu a bezpieczeństwo,
✈ bezpieczeństwo w transporcie - stan obecny i prognozy zagrożeń,
✈ aspekty prawno-organizacyjne transportu wojskowego i cywilnego,
✈ technika i technologie w transporcie wojskowym i cywilnym,
✈ kierunki rozwoju systemu transportu w Polsce,
✈ współczesne problemy i wyzwania transportu.

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa, streszczenie i oświadczenie o prawach autorskich należy przesłać do Wyższej Szkoły oficerskiej Sił Powietrznych do dnia 19.03.2017 r. na e-mail: konferencja@wsosp.pl

Terminarz:
19.03.2017 r. – Zgłoszenia
19.03.2017 r. – Termin wysyłania streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim oraz oświadczenia
30.03.2017 r. – Termin wnoszenia opłat konferencyjnych
01.04.2017 r. – Termin nadsyłania artykułu

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji w Komunikacie, na stronie www.wsosp.pl oraz na stronie wydarzenia.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus