II Szczyt Lotniczy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

W dniach 19-20.05.2011 we Wrocławiu odbył się II Szczyt Lotniczy 2011, w czasie którego spotkali się eksperci na co dzień pracujący w branży lotniczej oraz zajmujących się zagadnieniami naukowymi oraz wdrożeniowymi.

W czasie obrad prezentowano i omawiano między innymi zagadnienia obsługi naziemnej, przepustowości lotnisk, ochrony środowiska, roli samorządów lokalnych, bezpieczeństwa w lotnictwie, przygotowania kadr dla lotnictwa oraz zagadnień UAV i przyszłych rozwiązań w przestrzeni powietrznej wynikających z SES II oraz SESAR.

PAŻP reprezentowali: K. Banaszek, A. Hawryluk oraz P. Łatacz, a w trakcie panelu dot. SES i SESAR przedstawiona została prezentacja dot. wymagań Krajowego Planu Skuteczności Działania oraz działań i projektów realizowanych przez PAŻP w ramach SESAR.

Zapoznaj się z prezentacją

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać na stronach SITK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus

Komentarze

Prognozy Eurocontrol jak zwykle mają się tyle do rzeczywistości ile Trabant do Mercedesa. Co jak co, ale w tej kwestii jedynej instytucji, której w miarę dobrze to wychodzi jest ULC.
Dziwię się, że PAŻP zatrudniąjcy tyle ludzi nie potrafi wykonać własnych.