Przejdź do treści
Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice - Terminal A w nocy (fot. strazgraniczna.pl)
Źródło artykułu

Granat w bagażu i awanturujący się pasażer powodem interwencji na lotniskach

Nowy rok nie zaczął się pomyślnie dla Polaka, który zachował się nieodpowiedzialnie w Porcie Lotniczym Katowice.

W dniu 3 stycznia na katowickim lotnisku, w trakcie odprawy biletowo – bagażowej, podróżujący do Bergen (Norwegia) obywatel Polski oznajmił, że w bagażu ma granat. Takie zachowanie na terenie lotniska zawsze traktuje się bardzo poważnie. W związku z zaistniałą sytuacją funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych sprawdzili 48-letniego mężczyznę oraz jego bagaż pod kątem bezpieczeństwa. Mężczyzna swoim zachowaniem popełnił wykroczenie z art. 210 ust. 1 pkt 5a Ustawy Prawo Lotnicze, za co został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych. Oprócz tego odmówiono mu wstępu na pokład samolotu lecącego do Norwegii.

Straż Graniczna traktuje bardzo poważnie wszelkiego rodzaju zgłoszenia o podłożeniu bomby, jak również żarty dotyczące rzekomego posiadania przez podróżnych w bagażu materiałów wybuchowych, które są następnie skrupulatnie weryfikowane. Konsekwencją nieprzemyślanych działań może być nałożenie na osobę mandatu karnego, utrata biletu lotniczego, zatrzymanie, jak również zarzuty prokuratorskie.

Przebywając na terenie portu lotniczego, należy zachować rozwagę oraz wykonywać polecenia służb i pracowników obsługi, ponieważ naruszenie tych zasad będzie skutkowało karą finansową.

Ponadto Straż Graniczna informuje, że na podstawie Ustawy Prawo Lotnicze oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku zabrania się wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie, np. kastetów, pałek, noży. Dotyczy to wszystkich osób przebywających na terenie lotniska. W razie stwierdzenia posiadania przedmiotu, który może zostać uznany za niebezpieczny, posiadacz musi liczyć się ze stanowczą reakcją funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Funkcjonariusz Zespołu Interwencji Specjalnych SG prowadzi mężczyznę w kajdankach (fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl)

(fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl)

Z Kolei przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin został zatrzymany przed odlotem samolotu do Londynu agresywny i pod wpływem alkoholu Brytyjczyk. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz usiłowanie bezprawnego przewiezienia przez granicę dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość innej osoby.

Do zdarzenia z udziałem 48-letniego obywatela Wielkiej Brytanii doszło w miniony wtorek (3 stycznia) w porcie lotniczym Warszawa-Modlin. Mężczyzna nie został dopuszczony do rejsu przez obsługę naziemną i z tej przyczyny wszczął awanturę w jednym z gate’ów. Z uwagi na to, że mężczyzna stawał się coraz bardziej agresywny, na miejsce wezwano patrol Zespołu Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Podróżny został pouczony o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego oraz poproszony  o opuszczenie strefy zastrzeżonej lotniska i udanie się wraz z interweniującym patrolem. Niestety mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, zachowywał się agresywnie i  nerwowo, gestykulując i wymachując rękoma oraz znieważając funkcjonariuszy podczas wykonywania czynności służbowych słowami uważanymi za powszechnie obraźliwe. Wobec niego zostały użyte środki przymusu bezpośredniego w postaci chwytów obezwładniających oraz kajdanek. Po przeprowadzeniu do pomieszczeń służbowych Straży Granicznej Brytyjczyk poddał się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Według pomiaru stwierdzono 1,050 mg/l. Cudzoziemca zatrzymano, a następnie przewieziono do pomieszczeń dla osób zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.

Następnego dnia wobec cudzoziemca zostało wszczęte dochodzenie o popełnienie przestępstwa określonego w art. 226 § 1 kk. W ramach postępowania postawiono mu zarzut o to, że:

w dniu 03.01.2023 r. na terenie MPL Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim znieważył funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych poprzez skierowanie do nich słów powszechnie uważanych za obraźliwe, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 226 § 1 kk, a także usiłował bezprawnie przewieźć przez granicę dowód osobisty, stwierdzający tożsamość innej osoby, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wycofanie go z rejsu w związku z agresywnym zachowaniem w stanie nietrzeźwości, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 13 § 1 kk. w zw. z 275 § 2 kk.

Obywatel Wielkiej Brytanii przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył w swojej sprawie wyjaśnienia i oświadczył, że chce skorzystać z prawa wynikającego z artykułu 335 § 1 kpk. i dobrowolnie poddać się karze – tj. grzywny, podania wyroku do publicznej wiadomości, obowiązku przestrzegania prawa na terytorium RP oraz poniesienia kosztów postępowania. Powyższy wymiar kary został uzgodniony z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim Maciejem Godziszem bez przeprowadzania rozprawy sądowej.

Dokonano tymczasowego zajęcia mienia na kwotę 3 600 złotych na poczet kary.          

Po zakończeniu czynności służbowych cudzoziemiec został zwolniony i opuścił pomieszczenia służbowe SG.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony