GPSavio 6.4

Map Source, Garmin

Ukazała się wersja 6.4 (przeszkody AIRAC 089) bazy punktów nawigacyjnych dla odbiorników GARMIN.

Zapraszam do korzystania z punktów lotniczych GPSavioPL. Proszę o przesyłanie informacji o zauważonych błędach lub brakach. Zgłoszone poprawki i uzupełnienia będę zamieszczał w bieżących aktualizacjach pliku dostępnego w Internecie.

Ostrzeżenie! Z informacji zawartych w bazie punktów GPSavioPL korzystasz na własne ryzyko. Nie ponoszę odpowiedzialności za ich prawidłowość. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do celów operacyjnych i każdorazowo należy je sprawdzić w oficjalnych źródłach.

Zapraszamy do ściągnięcia materiałów ze strony: http://dlapilota.pl/GPSavio

Z lotniczym pozdrowieniem,
Tadeusz Czichon
tcz@atm.com.pl lub sp-ymt@o2.pl

Źródło: TadeuszCz
comments powered by Disqus