Przejdź do treści
Generał Mikutel zakończył zawodową służbę wojskową (fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego)
Źródło artykułu

Generał Mikutel zakończył zawodową służbę wojskową

W obecności kierownictwa, kadry i pracowników Sztabu Generalnego WP odbyło się uroczyste pożegnanie generała broni dr. inż. pil. Tadeusza Mikutela, który 17 stycznia br. zakończy zawodową służbę wojskową.

„Jutro, w dniu zwolnienia, minie 41 lat, 4 miesiące i 2 dni mojej służby, co jest moim zdaniem dobrym osiągnięciem” – powiedział generał Mikutel.

„Cieszę się, że 2 lata mogłem spędzić tu, w Sztabie Generalnym. To miejsce, gdzie kreowana jest najważniejsza myśl wojskowa. Nie ma drugiej instytucji w Wojsku Polskim, która wiedzą obronną dysponuje na tak wysokim poziomie i potrafi ją skutecznie spożytkować dla obronności całego państwa” – podkreślił generał.

„Dziękuję mojej rodzinie i wszystkim moim kolegom żołnierzom za to, że mnie wspierali przez lata służby, bo też są współautorami moich sukcesów. Bez podwładnych się nic nie dzieje, bez wsparcia rodziny również” – dodał generał Mikutel na zakończenie swojego wystąpienia.

„Jesteś nie tylko doskonałym generałem, wspaniałym zastępcą, świetnym pilotem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem i za to wszystko chciałbym Ci Tadeusz dziś podziękować” – powiedział generał Andrzejczak do generała Mikutela podczas uroczystej zbiórki.

„Odchodzisz w atmosferze przyjaźni i ogromnej sympatii, to Twój wielki sukces” – dodał szef Sztabu Generalnego WP.

Wręczenie pamiątkowego ryngrafu Sztabu Generalnego WP (fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego)

Wręczenie pamiątkowego ryngrafu Sztabu Generalnego WP (fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego)

W podziękowaniu za wieloletnią służbę ojczyźnie generał Rajmund T. Andrzejczak wyróżnił generała Tadeusza Mikutela pamiątkowym ryngrafem Sztabu Generalnego WP.

Uroczystość na dziedzińcu SGWP odbyła się w asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Przed pożegnaniem w Sztabie Generalnym WP gen. broni pil. Tadeusz Mikutel złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oddając hołd bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny.

Gen. broni pil. Tadeusz Mikutel złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza (fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego)

Gen. broni pil. Tadeusz Mikutel złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza (fot. Sztab Generalny Wojska Polskiego)

W ubiegłym roku, w dniu 27 października, na lotnisku 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie generał broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel wykonał na samolocie Su-22 pożegnalny lot, w której to uroczystości uczestniczył Szef Sztabu Generalnego WP gen. Rajmund Andrzejczak.

Generał broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel wykonał na samolocie Su-22 pożegnalny lot (fot. Sztab Generalny WP, Twitter)

Generał broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel wykonał na samolocie Su-22 pożegnalny lot (fot. Sztab Generalny WP, Twitter)

Generał broni dr inż. pil. Tadeusz Mikutel jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Canadian School of Aerospace Studies w Winnipeg. Ukończył studia podyplomowe w US Air University, Air War College, Maxwell AFB w Alabamie. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych uzyskał w 2015 roku na Politechnice Poznańskiej.

Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku pilota w 45. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Babimoście.
W latach 1987-1997 służył w 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile. Był starszym pilotem, a w kolejnych latach dowódcą klucza lotniczego, szefem rozpoznania powietrznego eskadry, zastępcą dowódcy, a w latach 1995-1997 dowódcą eskadry.

Od 1997 do 2001 roku służył w Powidzu - dwa lata jako zastępca dowódcy 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego, a następne tworzył 7. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego - pierwszą polską jednostkę lotniczą spełniającą standardy NATO i przez dwa lata był jej dowódcą.

W latach 2001-2002 był zastępcą szefa Oddziału Wojsk Lotniczych – szefem Wydziału Operacyjnego w 3. Korpusie Obrony Powietrznej we Wrocławiu.

Trzy lata (2002-2005) pełnił służbę w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy SHAPE w Belgii jako starszy specjalista ds. sił powietrznych.

Po powrocie z Mons służył w Powidzu jako dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego (2005-2007) oraz dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (2010-2011).

Zajmował się procesem wdrażania w Siłach Powietrznych RP programu eksploatacji samolotów transportowych C-130E Hercules.

W 2008 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady.

Dowodził 1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie (2011-2015).

W 2015 roku objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie, w latach 2017-2020, był zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W 2018 roku otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała dywizji.

W styczniu 2020 r. objął stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz został awansowany do stopnia generała broni.

Jest pilotem klasy mistrzowskiej oraz instruktorem wykonującym loty na samolotach Su-22.

W 2013 roku został uhonorowany tytułem Zasłużony Pilot Wojskowy RP.

Odznaczony m.in. złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a także Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Lotniczym Krzyżem Zasługi.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony