Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 9 numer Dziennika Urzędowego ULC.
Znajdą w nim Państwo Zarządzenie Prezesa ULC w sprawie Podręcznika Procedur Licencjonowania Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców oraz Podręcznika Procedur Certyfikacji i Nadzoru Bieżącego nad Lotniczymi Ośrodkami Szkoleń Technicznych.

Dziennik zawiera również Zarządzenie Prezesa ULC w spawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

W najnowszym numerze Dziennika znajdą Państwo również Decyzję Prezesa w sprawie zmiany struktury przestrzeni powietrznej jak również szereg komunikatów dotyczących zdarzeń lotniczych

Papierowa wersja Dziennika jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.

Wersję elektroniczną można pobrać ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus