Drugi nabór do Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej

Rada Studentw PAK (fot. ESA)

Jeżeli jesteś studentem/studentką uczelni wyższej i interesujesz się technologiami kosmicznymi, Polska Agencja Kosmiczna zaprasza do Rady Studentów sektora kosmicznego w Polsce.

„Już po pierwszych posiedzeniach Rady Studentów byłem pod ogromnym wrażeniem osiągnięć każdego z nich i ich chęci zaangażowania. Co tylko potwierdza stwierdzenie, że mamy w Polsce niesamowite talenty. Mam nadzieję, że nowe osoby szybko się zaaklimatyzują i staną się częścią rodziny POLSA i będą działać aktywnie w Radzie” – powiedział prezes Michał Szaniawski.

„Dotychczas Rada zebrała się trzy razy, zaopiniowała kilka ciekawych projektów, którymi chciałaby się zająć w najbliższym czasie. Planowany jest między innymi panel dyskusyjny Studenci – Akademia – Przemysł na Studenckiej Konferencji Kosmicznej. Będzie to okazja do zapoznania się z działalnością członków Rady . Mamy nadzieję, że z czasem będą to również projekty systemowe i realny wpływ na to jak wygląda oferta edukacyjna POLSA” – dodała Kinga Gruszecka, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji.

Polska Agencja Kosmiczna szuka liderów/liderek, którzy działają aktywnie w kołach naukowych lub pracowali przy projektach kosmicznych. – Chcielibyśmy, abyś reprezentował/a swoich kolegów i koleżanki na ogólnokrajowym forum, jakim będzie nasza Rada Studentów – zachęcają przedstawiciele PAK.

Główne cele Rady Studentów to:
• integracja polskich studentów,
• promowanie zaangażowania studentów różnych kierunków/specjalności w projekty związane z inżynierią kosmiczną,
• edukacja młodzieży w kontekście wykorzystania sektora kosmicznego w życiu codziennym,
• inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do studentów i uczniów,
• wpływ na rozwój postaw pro-przedsiębiorczych oraz rozwój młodych talentów.

Rada Studentów będzie interdyscyplinarnym ciałem doradczym Prezesa POLSA. Członkostwo w Radzie ma charakter społeczny. Obsługę posiedzeń Rady Studentów zapewni Polska Agencja Kosmiczna.

Zgłoszenia do Rady Studentów przyjmowane będą do dnia 4 stycznia 2021 r. Wypełnioną deklarację należy przesyłać na adres: studenci@polsa.gov.pl

Planowany termin posiedzenia to marzec 2021 r.

Więcej informacji na stronie: www.polsa.gov.pl

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
comments powered by Disqus