Przejdź do treści
ulc_logo
Źródło artykułu

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej

W ULC można składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie:

W Dzienniku Urzędowym Urzędu lotnictwa Cywilnego zostało opublikowane Zarządzenie Nr 19 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 2008 r. na zakup sprzętu i urządzeń związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie. Na podstawie przepisów tego zarządzenia podmioty ubiegające się o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie mogą składać do Prezesa Urzędu wnioski o dofinansowanie, spełniające kryteria w nim określone, do dnia 21 lipca 2008 r., według wzoru dostępnego na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego .
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony