Czujne przestworza 2011

CAI

W dniach od 6 do 10 czerwca 2011 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej udostępni swoje zasoby w celu realizacji ćwiczeń NATO - Rosja "Vigilant Skies 2011" w ramach inicjatywy CAI (Cooperative Airspace Initiative).

Inicjatywa ma na celu wymianę danych radarowych i koordynację pomiędzy NATO i Rosją w przypadku zagrożeń terrorystycznych z powietrza.

Polski lokalny ośrodek koordynacyjny i testowane Centrum Koordynacyjne NATO-owskiej wchodzące w skład systemu CAI są zlokalizowane w siedzibie PAŻP w Warszawie. PAŻP zapewniał obsługę logistyczną i techniczną. Eksperci PAŻP byli zaangażowani w organizację i uczestnictwo w ćwiczeniach.

Więcej informacji: www.nato.int

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus