Przejdź do treści
Piloci linii lotniczych, fot. avweb
Autor:
Marcin Ziółek

Czego się dzisiaj spodziewać podczas selekcji pilotów w przewozie komercyjnym? Jak działa obowiązkowa ocena psychologiczna u przewoźników? I w jakim celu? Część 2

Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu  "Czego się dzisiaj spodziewać podczas selekcji pilotów w przewozie komercyjnym? Jak działa obowiązkowa ocena psychologiczna u przewoźników? I w jakim celu?"


JAK ZBUDOWANA JEST STANDARDOWA SELEKCJA PILOTÓW

Etapy które opisujemy poniżej będą występowały w różnej konfiguracji u przewoźników. Jeśli obiektywna ocena predyspozycji ma znaczenie dla firmy lotniczej, selekcja będzie rozbudowana, tak żeby ryzykiem błędu rekrutacyjnego zarządzać maksymalnie skutecznie.

I ETAP SELEKCJI – O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ APLIKACYJNY

Dbałość w przygotowaniu cv (rzetelny opis doświadczenia a nie grafika) czy aplikacji zdecyduje czy rekruter zauważy najistotniejsze dla przewoźnika walory kariery szkoleniowej czy zawodowej pilota. Istotna jest dokładność przedstawianych danych i autentyczność informacji. Pierwszy telefon do kandydata to często już etap selekcji - bada się motywację kandydata, płynność językową aby podjąć decyzję o zaproszeniu kandydata na spotkanie.

Podstawa to: chronologia a przede wszystkim, kompletne przedstawienie doświadczenia (!) nie wycinkowe, nie tylko to związane z lotnictwem jest istotne dla potencjalnego pracodawcy. Niektóre zajęcia dorywcze mogą być wartościową informacją w selekcji. To wbrew pozorom kwestia, która może zaważyć na zaproszeniu pilota do selekcji. Po pierwsze dlatego, że EASA narzuca na nas sprawdzanie wszelkich ‘czarnych plam’ w cv kandydatów. Po drugie dlatego, że ten zawód jak żaden inny wymaga szybkiej adaptacji w złożonym środowisku, a często także wykorzystania kompetencji wykształconych w innej rzeczywistości biznesowej, może kreować większe możliwości rozwoju kandydata w zawodzie pilota.

  • KTO ODPOWIADA ZA OCENĘ NA TYM ETAPIE?: specjaliści posiadający wiedzę na temat uprawnień i szkolenia lotniczego i kryteriów doboru pilotów ze względu na kulturę firmy

II ETAP - OCENA WIEDZY TECZNICZNEJ, MOTYWACJI I DOPASOWANIA DO KULTURY ORGANIZACYJNEJ

INTERVIEW – wywiad techniczny i hr-owy - często organizuje się jako jedno spotkanie – rzadziej rozdziela. Pytania  techniczne mają na celu sprawdzenie myślenia operacyjnego, wykorzystania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniach konkretnych wyzwań w realiach przewozu lotniczego. Wiedzę techniczną pilota najlepiej sprawdzać w formie indywidualnej jego pracy w warunkach praktycznego zaskoczenia zmianą sytuacji. Testy pisemne / komputerowe szybko tracą swoją moc diagnostyczną, ale są stosowane w procesach selekcji, z przyzwyczajenia i wygody.
Dopasowanie pilota do charakteru operacji lotniczych (przewóz biznesowy czy ogromne tempo pracy low-costów) jest istotnym kryterium stosowanym od samego początku selekcji. M.in. postawy pilota: sprawność działania, oceny i myślenia należą do tych kompetencji, których nie można zmienić w krótkim czasie lub w ogóle.

Podczas wywiadu pojawiają się pytania sytuacyjne (wyobrażenie sobie np. sytuacji trudnych we współpracy załogowej), biograficzne (opis sytuacji z własnego doświadczenia, nietypowych, podobnych do sytuacji operacyjnych czy dotyczących współpracy z innymi) i inne sprawdzające zdolność adaptacyjną kandydata, czy radzenia sobie z trudnościami płynącymi z wykonywania zawodu pilota.

  • KTO ODPOWIADA ZA OCENĘ NA TYM ETAPIE?: Generalnie projektowany jest ten etap przez pilotów wyróżniających się wiedzą techniczną, instruktorów, pilotów doświadczonych w metodyce oceny, znających realia szkolenia kadetów w dzisiejszych czasach i orientujących się w metodyce szkolenia na typ. Bywa, że małych firmach, czy tam gdzie załoga na stałe lata w tym samym składzie, oceny pod względem dopasowania do zespołu dokonują: przyszły kapitan lub oficer, stewardesa, pracownik działu planowania. Część HR może być prowadzona prze specjalistów HR. Obecny podczas tego wywiadu psycholog będzie adresował pytania mające na celu głębsze i trafniejsze sprawdzenie kompetencji nietechnicznych, CRM.

III ETAP - TESTY ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Ocena umiejętności współpracy w załodze wieloosobowej dokonywana jest podczas screeningu, lecz często poprzez symulację współpracy w zadaniu grupowym z dala od kokpitu. Celem zadania jest obiektywna obserwacja konkretnych predyspozycji i umiejętności związanych z efektywnością rozwiązywania problemów, komunikowania się i skutecznością osiągania celu wraz z innymi członkami grupy. Poza tym obserwuje się, a potem ocenia stosując specjalną metodologię kompetencje takie jak: sposób podejmowaniem decyzji, oceny faktów, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami np. oporem innych uczestników, brakiem danych niezbędnych do wykonania zadania, czy błędnym wnioskowaniem.

Indywidualne testy zdolności i kwestionariusze (tzw. testy psychologiczne) stosuje się w celu oceny indywidualnego potencjału w zakresie: podzielności uwagi szczególnie w środowisku wielozadaniowym, skuteczności działania pamięci krótkotrwałej, myślenia technicznego (matematycznego i przestrzennego) logicznego wnioskowania – sposobu i tempa rozwiązywania problemów w sytuacji deficytu czasowego. Wymiary osobowości w przypadku pilotów sprawdza się także w działaniu, lub specjalnie konstruowanych pod to zadań symulujących problem operacyjny – w ten sposób ocenia się stabilną samoocenę, tendencję do ryzyka czy ocenę konsekwencji własnych działań. Podczas selekcji stosuje się też kwestionariusze osobowości, czyli zestaw często ponad 100 pytań o nasze preferencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Pomimo, że są to narzędzia o minimalnej mocy przepowiadania sukcesu zawodowego, i pozbawione wysokiej trafności i rzetelności w przypadku selekcji zawodowej, ale z różnych względów stosowane w niektórych procesach selekcyjnych.

  • KTO ODPOWIADA ZA OCENĘ NA TYM ETAPIE: Nadzór EASA wymaga, żeby oceną tą zajmowali się wykwalifikowani i uprawnieni psychologowie lotniczy. Powinni to być specjaliści – posiadający praktykę psychologa w ocenia kompetencji w przewozie lotniczym. Oczywistą kwalifikacją jest doświadczenie w zakresie  stosowania adekwatnych narzędzi psychometrycznych, właściwie normalizowanych. Ocenę zadania grupowego przeprowadza się w wyszkolonych z danej metodologii oceny zespołach - członków zespołów rekrutacyjnych.

OCENA PSYCHOLOGICZNA ROZSZERZONA O OCENĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Ocena psychologiczna pilotów w kontekście zaleceń EASA powiązanych z powypadkowymi rekomendacjami (Germanwings 2015) jest elementem obowiązkowym procesu zatrudnienia w przewozie lotniczym formalnie od 2 lat. Choć nie wszyscy rozumieją do końca cel realizacji tego zalecenia to zaobserwować można powolną zmianę w podejściu na korzyść bezpieczeństwa.

Mamy szansę od wielu lat w praktyce obserwować trafność oceny i budować adekwatną metodologię oceny predyspozycji psychologicznych kandydatów - pilotów, zarówno tych rozpoczynających karierę, jak i tych doświadczonych. Im większa postawa konfirmacyjna przewoźnika (chęć żeby jak większa liczba kandydatów została zatrudniona) tym trudniej mu wyłapać niepożądane postawy i niewłaściwe zachowania. Dzięki czujności do samego końca, niebezpieczny kandydat zastaje wyłapany wyłącznie w dobrze zaprojektowanych pod kątem SMS procesach selekcyjnych, nigdy to się nie zdarzy w tych fikcyjnych.

W profesjonalnie przeprowadzonym procesie ocennym rozszerzonym o ocenę zdrowia psychicznego; m.in. prężności psychologicznej (resilience) i samoświadomości kandydata-pilota  w tym zakresie; kluczowe jest sprawdzenie czy do firmy trafiają ludzie, którzy nie będą zagrożeniem dla bezpieczeństwa pasażerów i samego siebie (stabilny potencjał psychiczny). W przypadku pozyskiwania pilotów doświadczonych w przewozie, proces powinien być tak ustawiony aby sprawdzał czy u danego pilota nie rozwija się uzależnienie czy nieadaptacyjna zmiana w osobowości. Taki pilot mógł się mierzyć z jakimś problemem w poprzedniej pracy, jej zmiana jest wymuszona przez poprzedniego pracodawcę, a problem nie został dobrze zdiagnozowany. Selekcja do linii to wciąż najbardziej szczelna bariera związana z utrzymaniem bezpieczeństwa i powinna być dobrze zaprojektowana, aby zarządzać istniejącymi zagrożeniami. Ocena psychologiczna może eliminować zagrożenia w procesie przywrócenia pilota po epizodzie ze zdrowiem psychicznym, stosowana przez jednego z naszych klientów, pomaga pilotom w powrocie, a linii lotniczej zaufać, że zagrożenie jest pod kontrolą i pilot może podjąć czynności lotnicze.  

IV ETAP - SPRAWDZENIE UMIEJĘTNOŚCI PILOTAŻOWYCH i CRM – SYMULATOR

Ocena zachowania w symulowanym kokpicie zwana inaczej screeningiem jest już rozpowszechniona, co jest konsekwencją rozstrzału w poziomie wyszkolenia kandydatów na pilotów liniowych. To etap, podczas którego niezmiernie trudno ocenić kompetencje, wbrew pozorom. Dlatego, że prowokuje on oceniającego do szybkich wniosków, a dynamiczna sytuacja eskaluje błędy kandydata, który z lataniem IFR ma do czynienia przez chwilę podczas swojego szkolenia. Przed sesją powinien być zaplanowany briefing, można o to poprosić jeśli nie nastąpi. Wraz z zaproszeniem na screening kandydaci otrzymują tzw.briefing pack - materiał na podstawie którego kandydat powinien się do takiej sesji przygotować, m.in. SOP, który należy sobie przyswoić bo jego zastosowanie będzie ocenianą kompetencją.

Przyszły pracodawca chce sprawdzić jak elastycznie kandydat wchodzi w środowisko odmienne od dotychczasowego w przypadku pilota doświadczonego wyłącznie np. Cessna 152 czy AT-4. Jednak jeśli zostajecie zaproszeni do symulatora A320 nie oznacza konieczności opanowania całej ‘gałkologii’ tego samolotu czy wyuczenia AOM na ten typ. Podczas sesji z instruktorem wyszkolonym w tego typu ocenie duży nacisk kładzie się na ocenę ‘adekwatnych nawyków lotniczych’ i elastyczność kandydata wobec problemów (standardowych), które pojawiają się w powietrzu – reakcji i adaptacji w nowym środowisku lotniczym i co równie ważne - rodzaj interakcji z co-pilotem. Ocenie podlega trafna ocena, sprawne przetwarzanie informacji, reagowanie na zaskoczenie, odruchy wykształcone na małych samolotach, na których w dużym lotnictwie nabudowuje się docelowe bardziej złożone sekwencje działania. Znajomość konkretnego sprzętu w przypadku pilota bez typu ma znaczenie marginalne.

Ocena pilota posiadającego TR na symulatorze, to zupełnie inny temat, sesja sprawdza podejście i znajomość SOP w danej firmie i nawyki, których nie wypleni się przed zmianą pracy ani przez kolejne miesiące pracy u nowego przewoźnika. Instruktor ma za zadanie ocenić jaki rodzaj deficytów można zaakceptować. Jaki poziom odpowiedzialności za partnera w załodze prezentuje kandydat, czy w innym przypadku jak blisko dany oficer ma do awansu dowódczego. Zatem cele screeningu doświadczonego pilota są trochę odmienne. Bywa oczywiście, że pilotów z TR 737 czy A380 zaprasza się do symulatora ALSIM ALX, co ma swój cel, nad którym kandydat nie powinien się zastanawiać. Ma to jednak swoje niezwykle ciekawe konsekwencje w postawach i wyzwala u niektórych pilotów pozytywne, zorientowane na zadanie reakcje, u innych zachowania, które powodują, że sesja nie jest już potrzebna, ale to temat na oddzielny artykuł.

  • KTO ODPOWIADA ZA OCENĘ NA TYM ETAPIE?: Doświadczony w ocenie postępów i metodyce szkolenia instruktor na typ lub GA

Podczas oceny kompetencji u pilota wyzwala się specyficzny rodzaj stresu, który będzie się pojawiał do ostatniego line-check w karierze. Efektywność radzenia sobie (utrzymywanie oczekiwanego poziomu skuteczności działania) z byciem obiektem obserwacji i nieustannej oceny jest nieodłącznym komponentem zawodu pilota, totalnie odmiennym w sile i jakości niż stres operacyjny, bojowy – sytuacyjny. Ta kompetencja jest istotnym elementem zarządzania kondycją psychiczną i powinna być właściwie kalibrowana (przez instruktorów i samego pilota) od samego początku kariery lotniczej.

Standardy, o których piszemy to przekrój w podejściu do selekcji pilotów jaki obserwujemy u naszych klientów i został przetestowany przez firmy dbające o wysoki standard bezpieczeństwa.  Powyższa synteza to wynik moich doświadczeń opartych na tysiącach przetestowanych członkach załóg kokpitowych, testowaniu i modyfikacji procedur selekcji i oceny ich skuteczności w praktyce, nieustannym monitorowaniu ich zgodności z tym, co adresuje świat operacyjny i otoczenie organizacyjne moich klientów. W prowadzonych projektach oceny kompetencji pilotów zarówno w procesach rekrutacji, selekcji czy awansów dowódczych, sięgam wyłącznie po to, co się sprawdza. Mam na przestrzeni lat ogromny przywilej możliwości konsultowania wyników pracy własnej z oceną pilota podczas szkolenia i po zatrudnieniu.

Nieustannie zmieniam podejście do selekcji, tak jak zmieniają się wyzwania rynku lotniczego, szkoleniowego i specyfika pokoleniowa, choć cele selekcji i kluczowe wyzwania pozostają bez zmian, tak jak ogromny respekt do tego wyjątkowego, wymagającego i wspaniałego zawodu.


Małgorzata Chelis
psycholog lotniczy akredytowany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Lotniczej (EAAP)
właścicielka zawodpilot.pl – rekrutacja, ocena, szkolenia pilotów i personelu lotniczego


Czytaj również:
Czego się dzisiaj spodziewać podczas selekcji pilotów w przewozie komercyjnym? Jak działa obowiązkowa ocena psychologiczna u przewoźników? I w jakim celu? Część 1

FacebookTwitterWykop
Marcin Ziółek
Autor: Marcin Ziółek Pilot. Licencjonowany dyspozytor lotniczy. Specjalizuje się polskich i zagranicznych komunikatach prasowych. Zajmuje się reklamą na portalu. W redakcji od 2009 roku.

Nasze strony