Czarna lista przewoźników

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) nr 273/2010 z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty.

Do trzynastej już aktualizacji wykazu Komisja włączyła przewoźników z Sudanu i Filipin oraz Iran Air, w związku z niezapewnieniem przez nich wymogów bezpieczeństwa określonych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Aktualizacja ta również częściowo znosi zakaz wobec Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, oraz pod pewnymi warunkami wobec TAAG Angola Airlines.

Rozporządzenie KE.
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus