Przejdź do treści
Źródło artykułu

Ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu reagowania kryzysowego pk. SAREX-24

W dniach 20-24 maja 2024 r. odbędzie się ćwiczenie taktyczno-specjalne SAREX-24 z zakresu prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze lądowym i morskim.

Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

W trakcie ćwiczenia przeprowadzone zostaną cztery epizody. Epizody pierwszy, drugi i czwarty będą związane z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniach lotniczych na obszarze lądowym, w terenie zurbanizowanym, trudno dostępnym rejonie o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległym akwenem wodnym. Epizod drugi realizowany będzie we współdziałaniu ze stroną litewską. Trzeci epizod związany będzie z prowadzeniem bojowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniu lotniczym w rejonie aktywności grup terrorystycznych.

Przedsięwzięcie szkoleniowe rozgrywane będzie w przestrzeni powietrznej RP i Republiki Litewskiej oraz na obszarach województw: pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W ćwiczeniu wezmą udział podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w państwie oraz prowadzenie działań ratowniczych i ratunkowych, między innymi: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami wojskowymi, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, dyżurne siły i środki służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) oraz systemu ratownictwa morskiego (SAR), w tym Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC), Centrum Ratownictwa Morskiego i Lotniczego (CRMiL) oraz RCC Wilno.

Zaplanowano również udział właściwych Wojewódzkich Centr Zarządzania Kryzysowego, Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz organizacji pożytku publicznego zajmujących się statutowo działaniami ratowniczymi.

Tekst: płk Marcin Szafraniec
Grafika: st. chor. szt. mar. Arkadiusz Dwulatek

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony