ARCC w ćwiczeniach o kryptonimie "Sarex", które odbyły się w ramach manewrów „Anakonda’18”

Ćwiczenia o kryptonimie "Sarex" w ramach manewrów „Anakonda’18”

W ramach największego ćwiczenia Wojska Polskiego w bieżącym roku Anakonda-18, odbyło się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-18/II.

W działaniach zaangażowanych było blisko 300 osób z Sił Zbrojnych RP oraz innych służb, instytucji oraz organizacji.

Oprócz sprawdzenia w praktyce działania wszystkich elementów służby SAR w Polsce jednym z głównych założeń do ćwiczenia było sprawdzenie możliwości operacyjnego działania przez nowopowstały w strukturach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Cywilno Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC.

Można powiedzieć że personel ośrodka został rzucony na głęboka wodę ponieważ po raz pierwszy scenariusz ćwiczenia przewidywał dwa epizody z zakresu SAREX a w dodatku oba te epizody przebiegały równolegle w tym samym czasie. Dodatkowo praca koordynatorów w PAŻP obserwowana była przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Szefa Obrony Powietrznej z Dowództwa Operacyjnego.

 

Sprawdzeniu podlegały rozwiązania systemowe funkcjonujące w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) w tym ośrodka ARCC ze współpracującymi służbami SZ RP, PSP, Policji, ŻW, PRM, Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) i Prokuratury.

Załoga ARCC w trakcie ćwiczeń koordynowała działania wszystkich tych służb ratowniczych wobec 2 hipotetycznie rozbitych samolotów w stosunkowo trudno dostępnym terenie na północy Polski. Warunki pogodowe nie pozwoliły niestety na udział lotniczych sił ratowniczych w epizodzie odbywającym się w rejonie miejscowości Mrzeżyno. Akcja ratownicza w tym miejscu odbywała się z wykorzystaniem naziemnych służb ratowniczych województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej ponieważ jednym z ćwiczonych elementów był tak zwany epizod chemiczny zakładający rozszczelnienie zbiorników z niebezpieczną substancją w trakcie katastrofy.

 

Podczas drugiego epizodu w rejonie miejscowości Giżycko działały dwa zespoły lotnicze służby SAR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Lotnictwo Straży Granicznej oraz naziemne służby ratownicze. Nowością w tym elemencie ćwiczenia było wykorzystanie po raz pierwszy oddziałów Wojsk Obrony Terytorialnej które utworzyły w swoich strukturach Naziemne Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze (NZP-R) dedykowane służbie SAR. Również po raz pierwszy personel ośrodka ARCC koordynował działania naziemnych i lotniczych służb ratowniczych z wykorzystaniem obrazu przesyłanego na żywo z samolotu Staży Granicznej typu Stemme ES 15. Obraz z powietrza wykorzystywany był również przez działającego na miejscu akcji koordynatora (KDR) co w znaczny sposób zwiększyło potencjalne możliwości służb ratowniczych udzielających pomocy poszkodowanym w wypadku lotniczym za co bardzo kierownictwu i personelowi operacyjnemu SG dziękujemy.

 

Wszystkim służbom biorącym udział w ćwiczeniu należą się gorące podziękowania ze strony ośrodka ARCC za zaangażowanie w organizację oraz przebieg ćwiczenia w obu epizodach dotyczących służby SAR. Zaobserwowane działania, wnioski oraz uwagi z przebiegu ćwiczenia zostaną wykorzystane w celu dalszego doskonalenia działania samego ośrodka ARCC w PAŻP oraz procedur współdziałania wszystkich służ ratownictwa biorących udział w lotniczych akcjach poszukiwawczo ratowniczych.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus