Przejdź do treści
Źródło artykułu

Bogacze mówią: Ja nie muszę, ja chcę! W życie wchodzi system ECCAIRS 2.0

Bądźmy bogaci i zgłaszajmy zdarzenia związane z bezpieczeństwem lotniczym. Nie namawiamy do konfidencji, bo tą się brzydzimy.

Powszechnie wiadomo, że każda katastrofa zaczyna się dużo wcześniej. Czasami latami wcześniej. Jak się już ta katastrofa wydarzy, to wtedy jakby wszyscy dostawali olśnienia: A nie mówiłem? Tak myślałam, wiedziałam, to było do przewidzenia, pisałem o tym na fb, o... pokaże Wam zdjęcie....

Pewna rozgłośnia radiowa z Torunia, ma takie sprytne powiedzenie: Słuchasz, oglądasz, a czy pomagasz? Przekornie, można by powiedzieć: Latasz, widzisz, a czy zaradzasz*?

Od tego roku można zaradzać wielkoskalowo, wraz z pojawieniem się ECCAIRS 2.0 (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting System - do nazwy i wymowy można się przyzwyczaić). Z ECCAIRSa korzystaliśmy, w trakcie rozwoju aplikacji Dronaradar, która w zamyśle miała chronić nas pilotów przed nieodpowiedzialnymi pilotami dronów (tych już dzisiaj prawie nie ma).

Z ECCAIRSa wyciągaliśmy statystyki incydentów z dronami w Polsce i na świecie.

Model danych ECCAIRSa pozwala na analizę danych w sprawny sposób. Dlatego, popieramy z całej siły pomysł ECCAIRSa 2.0, do którego dostęp jest na tyle intuicyjny, że nie trzeba pisać instrukcji. I aby ułatwić do niego dostęp, dodaliśmy do głównej strony naszego portalu bezpośredni link.

Jak to mówią mechanicy: Jeździć, obserwować. Pisać. Bądźmy odpowiedzialni.

*Zgodnie z SJP zaradzać oznacza pomóc w czymś, np. w rozwiązaniu jakiegoś problemu.

System ECCAIRS

Przejście na ECCAIRS 2.0, który to system jest nową internetową platformą raportowania do właściwego organu, planowane jest od 1 lutego 2023 r.


Ważniejsze zalety nowej platformy ECCAIRS 2.0:

 • łączy w jednym systemie funkcjonalność dwóch systemów, tj. CBZ i ECCAIRS 1.0,
 • obniża koszty utrzymania systemu (zastąpienie CBZ i E1.0 przez E2.0),
 • likwiduje konieczności przenoszenia danych z CBZ do ECCAIRS 1.0,
 • zunifikowany format wymiany zgłoszeń pomiędzy zgłaszającymi (format E5X lub PDF),
 • możliwość utworzenia konta do zgłaszania dla organizacji (podobnie do CBZ),
 • raportowanie on-line lub off-line (plik w formacie PDF),
 • mniejsza liczba danych do raportowania.
 • e-formularz zawiera uporządkowane i przejrzyste bloki danych do wprowadzenia (te same atrybuty ADREP jak w CBZ i ECCARS).
 • konta założone w CBZ zostaną przeniesione do ECCAIRS 2.0.
 • możliwość udostępnienia M2M/API (automatyczne przesyłanie) do ECCAIRS 2.0 (poprzez właściwy organ – ULC; planowane w 2023 r.)
 • jako opcja planowane jest do uruchomienia włączenie autouzupełniania wybranych grup atrybutów dla obiektu „Aircraft” i „Aerodrome” (baza obiektu „Aircraft” zawierać będzie dane z rejestru statków powietrznych prowadzonego przez właściwy organ).
 • planowane jest udostępnienie modułu ERCS dla zgłaszający (korzystanie na zasadach dobrowolnych).
 • dostępność odrębnych platform: operacyjnej i testowej (platforma testowa jest kopią operacyjnej, zgłoszenia testowe, jeśli zostaną przesłane będą widoczne jako testowe dla właściwego organu ULC/PKBWL).
 • Opcja organizacji nadrzędnej (Parent Organisation) i organizacji potomnych (suborganizacji)

Celem ułatwienia raportowania planowane jest udostępnienie przez właściwy organ (ULC) instrukcji uzupełniających dla organizacji. Duża część instrukcji do CBZ pozostaje aktualna w zakresie opisu atrybutów ADREP (pola z nazwami).

System ECCAIRS


Dokonanie zgłoszenia jest podzielone na 4 główne etapy:

Etap 1: „Reporting Information/Informacje o raportowaniu”:

 • wybranie właściwego organu dla zgłoszenia,
 • wybranie odpowiedniego formularza,
 • dokonanie zgłoszenia w trybie „Offline” lub „Online” lub przesłanie pliku ze zgłoszeniami w formacie „E5X”.

Etap 2: „Reporting Form/Formularz zgłoszenia”:

 • wypełnienie formularza.

Etap 3: „Attach Documets/Dołączanie dokumentów”:

 • dodanie załączników do zgłoszenia.

Etap 4: „Personal detailes (optional)/(Dane osoby zgłaszającej - opcjonalnie”:

 • w celu ułatwienia komunikacji z właściwym organem użytkownik nie posiadający konta podaje dane kontaktowe.

System ECCAIRS


Co zatem raportować do właściwego organu?

 • zdarzenia, tzn. każdego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem, które narażają na niebezpieczeństwo lub jeśli nie zostaną skorygowane lub właściwie przekazane — mogłoby narazić na niebezpieczeństwo statek powietrzny, znajdujących się w nim pasażerów lub jakiekolwiek inne osoby; zdarzenie obejmuje w szczególności wypadek lub poważny incydent
 • inne informacje mające związek z bezpieczeństwem stanowiące rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie.

CBZ w kontekście planowanych zmian w raportowaniu

Z momentem przejścia na ECCAIRS 2.0 zostanie zablokowana w CBZ możliwość dodawania nowych zgłoszeń. CBZ (https://cbz.gov.pl) będzie dalej dostępny dla zarejestrowanych użytkowników jako baza zdarzeń archiwalnych z możliwością modyfikacji starych zgłoszeń. Dostęp do CBZ będzie udostępniany przez co najmniej przez 2 lata. Nowe zgłoszenia będą możliwe do raportowania tylko z poziomu ECCAIRS 2.0.


Tym samym ECCAIRS, zastąpił CBZ. Szczegóły w bardzo dobrej i bardzo długiej prezentacji na stronie ULC (LINK)


System ECCAIRS dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony