"Bezpieczny lot" w ramach EGNOS

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przedstawiciele ULC wzięli udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym certyfikacji europejskiego dostawcy usługi wspomagania nawigacji satelitarnej GPS poprzez system EGNOS.

Dostawca usługi, European Satellite System Provider (ESSP), wprowadza do użytku operacyjnego nowy sygnał "bezpieczny lot" (Safety of Life-SoL), w ramach systemu nawigacji satelitarnej EGNOS.

Usługa ta oznacza możliwość wprowadzania operacji podejść do lądowania z prowadzeniem pionowym (Approach with Vertical guidance – APV-I), podobnych do podejść wg ILS.

Wprowadzanie SoL nastąpi w kilku etapach. Od dziś do 31 października 2010 w okresie próbnym usunięty zostanie z sygnału EGNOS komunikat MT0.

Oznacza to, że operatorzy posiadający na pokładach statków powietrznych odbiorniki z funkcją SBAS mogą otrzymywać poprawki różnicowe do sygnałów GPS i sygnał integralności z EGNOS.

Od 1 listopada 2010 przewiduje się dostępność pełnych możliwości usługi SoL.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadza znaczącą zmianę w wykorzystaniu przestrzeni powietrznej Europy, w której dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej przewiduje się podjęcie szeregu działań, m.in.:

  • dostawca usługi SoL, t.j. ESSP, otrzymał w dniu 12 lipca 2010r. certyfikat francuskiej władzy nadzorującej żeglugę powietrzną, zgodnie z wymaganiami przepisów unijnych;

  • przewiduje się podpisanie porozumień administracyjnych pomiędzy władzami lotniczymi nadzorującymi żeglugę powietrzną Francji i poszczególnych krajów dotyczących nadzoru nad systemem EGNOS w ich przestrzeni powietrznej do czasu, aż funkcję tą przejmie Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (połowa 2011);

  • przewiduje się przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu wydanego przez władze lotnicze Francji przez odpowiedniki tych władz w poszczególnych krajach;

  • przewiduje się, iż ANSPs poszczególnych krajów, przed wdrażaniem procedur z wykorzystaniem EGNOS, podpiszą z ESSP porozumienia typu SLA, aprobowane przez władze lotnicze nadzorujące żeglugę powietrzną, przy zachowaniu wszystkich norm i zalecanych metod postępowania, określonych w Załącznikach ICAO oraz wymaganiach przepisów międzynarodowych i krajowych w dziedzinie wdrażania procedur z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej.


Szczegółowe informacje na temat wprowadzenia usługi "bezpieczny lot" (Safety of life – SOL) systemu wspomagania nawigacji satelitarnej EGNOS w polskiej przestrzeni powietrznej dostępne są za pośrednictwem strony ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus