Audyt ICAO w ULC

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje na swoich stronach że zakończył audyt przeprowadzony przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego ICAO. Audyt ICAO obejmował swoim zakresem polskie lotnictwo cywilne, a w szczególności następujące jego obszary:

- legislacyjno-prawne aspekty funkcjonowania nadzoru lotniczego w Polsce oraz stan implementacji przepisów ICAO
- organizacyjne przygotowanie nadzoru lotniczego do wykonywania zadań zgodnie ze standardami ICAO
- badanie wypadków lotniczych oraz bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego
- licencjonowanie personelu lotniczego
- lotniska
- żegluga powietrzna
- technika lotnicza
- nadzór operacyjno-lotniczy

W czasie audytu ICAO wizytowano również organizacje lotnicze, tj.: EuroLOT, WEA Cargo, Air Italy Polska, PPL, PAŻP, gdzie dokonano czynności kontrolnych.

W trakcie podsumowania audytu, tj. w dniu 12 czerwca, audytorzy pozytywnie ocenili poziom przygotowania ULC do sprawowania nadzoru nad lotnictwem cywilnym RP. Wyrazili również swoje uznanie dla organizacji samego audytu, który przebiegał bez większych problemów. Zarówno audytorzy ICAO jak i strona polska podkreślili, że działania, jakie będą dalej podejmowane, przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym RP oraz skuteczności działań nadzorczych państwa.

Raport wstępny z audytu ICAO przeprowadzonego w Polsce zostanie przygotowany do 10 września br. natomiast raport finalny do 8 stycznia 2009 r., po którym strona polska będzie miała 30 dni aby odnieść się do projektu raportu finalnego.

Zgodnie z harmonogramem ICAO publikacja finalnego raportu z audytu nastąpi w dniu 9 marca 2009 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus