Przejdź do treści
Źródło artykułu

ASAR – kolejny epizod ćwiczenia SAREX-24

21 maja br. na terenie województwa podlaskiego, w okolicach Łomży i w powiecie zambrowskim odbyła się kolejna część ćwiczenia SAREX-24. Współdziałanie żołnierzy Wojska Polskiego oraz służb podczas prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej na terenie powiatu zambrowskiego obserwował Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Maciej Klisz.

Epizod ASAR koncentrował się na działaniach poszukiwawczo-ratowniczych po rozbiciu się małego, cywilnego statku powietrznego w gęsto zalesionym terenie. W obliczu braku możliwości użycia Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo Ratowniczych (LZPR), konieczne było włączenie do akcji sił naziemnych, które musiały zmierzyć się z trudnymi warunkami terenowymi.

Podczas działań w terenie służby wspomagały się nowatorską aplikacją ATAK (Android Team Awareness/Tactical Assault Kit), która umożliwia m.in. nadzorowanie prowadzonych przez żołnierzy i funkcjonariuszy akcji, dokładne ich pozycjonowanie oraz zapewnia szeroki dostęp do interaktywnych map obszaru działania.

(fot. Zespół prasowo-informacyjny ćwiczenia SAREX-24)

Druga część epizodu obejmująca poszukiwanie wojskowego bezzałogowego statku powietrznego (BSP) była kontynuowana w dalszej części ćwiczenia.

W akcję ASAR zaangażowane były Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZPR) z Wojska Obrony Terytorialnej, Polska Policja, Państwowa Straż Pożarna, Grupy P-R z Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), zastępy OSP, Grupa Ratownicza Nadzieja, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Nocny Tropiciel - Renegade/Sarex, Lasy Państwowe, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz PKBWL.

Profesjonalna współpraca służb w sytuacjach kryzysowych jest ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa państwa.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony