Apel o stworzenie strony internetowej klubu lotników Loteczka

Klub Lotników Loteczka

Każde spotkanie w klubie lotników Loteczka w Orlim Gnieździe we Wrocławiu poprzedza przeważnie zebranie zarządu Klubu, w celu omówienia bieżących spraw. Podobnie było i na powyższym spotkaniu, a jednym z ważniejszych spraw była strona internetowa klubu Loteczka, która znikła z Internetu.

Nie jest moim celem wyjaśnianie jak ważnym elementem jest dla istnienia Klubu strona internetowa. Ona po prostu musi być, aby młode pokolenia miały kontakt z prestiżowym o dużej tradycji lotniczym Klubem. Strona internetowa służy nie tylko dla informacji, co się w klubie dzieje i jakie historie lotnicze propaguje, ale ma zachęcać do przynależności klubowej młodsze pokolenia lotnicze.

Przechodzę w tym miejscu do konkretów, a mianowicie do stworzenia nowej strony internetowej w klubie lotników Loteczka we Wrocławiu. Wiadomo mi, że we Wrocławiu i okolicach znajduje się wielu młodych lotników z wojska, Aeroklubów, szkolnictwa, lub zawodowo zainstalowanych w innych dziedzinach lotniczych. Często ci młodzi ludzie są informatykami znającymi się na informatycznym rzemiośle i mogliby posłużyć klubowi Loteczka w stworzeniu owej strony.

Apeluję do wszystkich chętnych z wymienionego powyżej grona, a także grona nielotniczego, do przyjścia z pomocą klubowi Loteczka. Prosimy o pomoc w stworzeniu i poprowadzeniu nowej strony internetowej klubu Loteczka. Klub nasz jest biedny, utrzymuje się jedynie z składek członkowskich i pomocy naszego wiernego sponsora Adama Biska. Jeśli mimo tego, znajdzie się ktoś kto pomoże, to oprócz członkostwa wpisze się niezawodnie w klubową wdzięczność.

Każdego z chętnych proszę o kontakt ze mną, lub bezpośrednio z zarządem klubu Loteczka.

Po zebraniu zarządu odbyło się spotkanie z członkami Loteczki, gdzie po omówieniu spraw organizacyjnych odbyła się prelekcja dr inż. Tomasza Szulca pt. „Obrona Przeciwrakietowa, Historia i Współczesność” Nasunęło mi się sporo uwag wynikłych z mojej dawnej pracy na lotniczych systemach radiolokacyjnych dotyczących naprowadzania na cel, ale nie czas i miejsce aby je wymieniać.

Zdjęcia z zebrania i kontakt do zarządu klubu dostępne są tutaj (LINK)

Źródło: Teofil Lenartowicz
comments powered by Disqus