Raport końcowy PKBWL z katastrofy Pipera PA-31P Navajo k/Częstochowy

Wypadek Pipera PA-31P Navajo k/Częstochowy, fot. PKBWL

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z katastrofy samolotu Piper PA-31P Pressurized Navajo (znaki rejestracyjne N11WB) do którego doszło 5 lipca 2014 r., w miejscowości Topolów, gmina Mykanów k/Częstochowy. W wyniku tego zdarzenia zginęło 11 osób, a statek powietrzny został całkowicie zniszczony.


W raporcie 981/14 czytamy:

W sobotę, 5 lipca 2014 r. ok. godz. 16:00 z lądowiska Rudniki k/Częstochowy [EPRU] wystartował samolot Piper PA-31P Pressurized Navajo o znakach rozpoznawczych N11WB w celu wykonania zrzutu spadochroniarzy. Był to ósmy lot tego samolotu w tym dniu. Na jego pokładzie, prócz pilota, znajdowało się 11 osób: 7 skoczków spadochronowych, 2 pilotów tandemów i 2 pasażerów tandemów.

Według jedynego skoczka ocalałego z wypadku, start początkowo przebiegał normalnie, jednak po krótkim czasie dał się wyczuć spadek mocy i brak wznoszenia – w jego ocenie wysokość w chwili zdarzenia wynosiła około 100 m. Pilot w pewnej chwili odwrócił się do osób znajdujących się na pokładzie i zawołał: „Lądowanie awaryjne! ”Obecni na pokładzie przyjęli przewidzianą na taką okoliczność pozycję ciała, zaraz potem nastąpił przechył i uderzenie. O godz. 16:11 samolot, osiągnąwszy punkt oddalony ok.4200 m (w linii prostej) od progu pasa, po osiągnięciu wysokości lotu ok.100 m AGL podczas lądowania awaryjnego wszedł w prawy obrót autorotacyjny, a następnie, po wykonaniu około ¾ obrotu w prawo wokół swej osi podłużnej, przy znacznym kącie pochylenia (40-500 „na nos”) i przechylenia (ok. 700 w lewo), ze znaczną prędkością pionowego opadania końcówką lewego skrzydła uderzył w konar jabłoni, odłamując go.


Odłamaniu uległa także końcówka lewego skrzydła z lotką. Następnie uderzył w ziemię lewym silnikiem, przodem kadłuba i prawym silnikiem. Nastąpiło przy tym oderwanie obu śmigieł wraz z ich przekładniami redukcyjnymi (prawe śmigło zostało wbite w ziemię w położeniu zachorągiewkowanym), oderwanie mocowań kadłuba do skrzydeł oraz rozdzielenie skrzydeł lewego i prawego. Samolot upadł „na brzuch”, zachowując nadany zderzeniem z ziemią obrót wokół osi pionowej w lewo z jednoczesnym przemieszczeniem. Zawadził przy tym prawym statecznikiem poziomym o ziemię, co ostatecznie doprowadziło do całkowitego oderwania kadłuba od skrzydeł i jego przewrócenia na prawy bok, w wyniku czego drzwi wejściowe do kabiny znalazły się „u góry”.

Oderwaniu uległ także prawy statecznik poziomy. Nastąpił znaczny wyciek paliwa z uszkodzonych zbiorników skrzydłowych i wkrótce potem pożar, który objął lewe skrzydło, częściowo lewy silnik i kadłub prócz części tylnej oraz częściowo prawy silnik i prawe skrzydło w strefie zbiorników paliwa.

Mieszkańcy z najbliższego sąsiedztwa miejsca wypadku przybyli z pomocą ofiarom wypadku i zdołali pomóc wydostać się z kadłuba trzem osobom. Wszystkie te osoby były poważnie ranne, a dwie z nich także silnie poparzone i tych dwóch osób nie udało się uratować. Rozprzestrzeniający się pożar paliwa uniemożliwił próbę udzielenia pomocy innym osobom w kabinie, dającym jeszcze oznaki życia. W chwili wypadku temperatura otoczenia była wysoka i sięgała ok. 30°C.


W trakcie badania PKBWL ustaliła następujące przyczyno wypadku lotniczego:

1.Użytkowanie samolotu bez ważnego Świadectwa Zdatności do Lotu.
2.Uszkodzenie i zniszczenie sprzęgła kołkowego połączenia wału korbowego z wałkiem napędowym przekładni śmigła prawego silnika, co spowodowało wyłączenie z pracy prawego śmigła samolotu oraz przerwało pracę regulatora kąta natarcia jego łopat, powodując ich ustawienie w chorągiewkę, czego wynikiem stała się asymetria ciągu prowadząca do przeciągnięcia samolotu i utraty sterowności. Uszkodzenie sprzęgła kołkowego połączenia wału korbowego z wałkiem napędowym przekładni prawego silnika mogło być spowodowane następującymi przyczynami:

  • wcześniejszym uderzeniem śmigła w przeszkodę, w okolicznościach i czasie, których nie udało się ustalić.
  • długotrwałym procesem zmęczeniowym, wywołanym nierównomierną pracą silnika (w silniku tym wymieniono jeden z cylindrów).

3.Przeciągnięcie w ostatniej fazie lądowania awaryjnego.


Okoliczności sprzyjające wypadkowi to:

  • Niewłaściwa obsługa techniczna samolotu.
  • Obniżenie mocy lewego silnika wskutek nieprawidłowej eksploatacji.
  • Stosowanie paliwa niezgodnego z wymaganiami Wytwórcy silników.
  • Przeróbka samolotu z naruszeniem jego Certyfikatu Typu.
  • Warunki meteorologiczne –wysoka temperatura otoczenia

Po zakończeniu badania PKBWL zaproponowała zalecenie dotyczące bezpieczeństwa.


Pełny Raport Końcowy 981/14 dostępny jest tutaj (LINK), album zdjęć tutaj (LINK)


Od Redakcji,
Z uwagi na niski poziom dyskusji zamykamy możliwość komentowania tego niusa.

Źródło: dlapilota