Analiza rynku lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przedstawił opracowany przez specjalistów Urzędu dokument pt. Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004-2007.

Opracowanie jest aktualizacją analizy sporządzonej w roku poprzednim.

Dokument zawiera najważniejsze informacje odnośnie zmian zachodzących na polskim rynku transportu lotniczego w latach 2004 – 2007. Zostały w nim zawarte w szczególności informacje odnośnie:

  • zmian zachodzących w liczbie działających na rynku podmiotów,
  • sytuacji finansowej branży,
  • zmian w wielkości ruchu lotniczego w polskich portach lotniczych,
  • rozwoju siatki połączeń z polskich portów lotniczych i zwiększenia zainteresowania polskim rynkiem przez przewoźników zagranicznych.

Mamy nadzieję, iż przedkładane opracowanie będzie stanowić interesujące źródło informacji dla podmiotów rynku lotniczego, jak również dla wszystkich innych osób zainteresowanych polskim rynkiem przewozów lotniczych.

Kolejne opracowania będą w miarę potrzeb i możliwości uzupełniane o dodatkowe informacje mogące przyczynić się do lepszego zobrazowania zmian zachodzących na polskim rynku.

Wszelkie ewentualne uwagi i sugestie dotyczące następnych opracowań (informacje dotyczące roku 2008 są aktualnie w przygotowaniu) można zgłaszać do Urzędu na adres e-mail: mchomiczewska@ulc.gov.pl

Plik "Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004-2007" można pobrać ze strony ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus