Aktualizacja systemu zarządzania ruchem lotniczym PAŻP

Kontrola ruchu lotniczego - jedno stanowisko (fot. PAZP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dba o infrastrukturę łączności, nawigacji i dozorowania (ang. Communication, Navigation, Surveillance – CNS), wykorzystywaną przez służby ruchu lotniczego i załogi statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. PAŻP zapewnia prawidłowe funkcjonowanie kluczowych systemów uczestnicząc w projektach badawczo-rozwojowych na rzecz innowacyjnych rozwiązań oraz modernizując urządzenia wykorzystywane obecnie.

Niedawno zakończył się proces udoskonalania systemu operacyjnego PEGASUS_21, z którego korzystają kontrolerzy ruchu lotniczego i informatorzy Służby Informacji Powietrznej PAŻP.

Oprogramowanie ostatniego etapu projektu Pr86: Upgrade1 systemu ATM – PEGASUS_21 dofinansowanego w ramach 2016 CEF Transport Call zainstalowane zostało 26 września 2019 r.

W trakcie blisko trzyletniego okresu trwania zadania wprowadzono do systemu kontroli ruchu lotniczego ponad 100 nowych rozwiązań. Dzięki nim ulepszony został sposób określenia przewidywanej pozycji statków powietrznych. Dodano nowe metody detekcji konfliktów oraz ulepszono wykorzystywane te wykorzystywane dotychczas. Poprawiono interfejs HMI i zwiększono liczbę danych dostępnych dla kontrolerów ruchu lotniczego. Wprowadzono system sekwencjonowania ruchu dolotowego do lotnisk w Warszawie i Modlinie. Umożliwiono koordynację lotów z wykorzystaniem Free Route Airspace.

Poza nowymi funkcjonalnościami wyeliminowano wiele drobnych niedogodności oprogramowania oraz zwiększono liczbę dostępnych stanowisk systemu zarządzania ruchem lotniczym ATM.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus