Przejdź do treści

37 kandydatów na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęło kurs w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Za dwa lata część z nich stanie się kontrolerami ruchu lotniczego, ale wcześniej przejdą intensywne szkolenie złożone z części teoretycznej, symulatorowej oraz praktycznej pod kierunkiem doświadczonego instruktora. Zasilą służby kontroli ruchu w całej Polsce – kontrolę obszaru, zbliżania i wieże na lotniskach. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej intensywnie nadrabia zaległości w rekrutacji i szkoleniu kontrolerów ruchu, do jakich doszło w ciągu ostatnich sześciu lat.

Większość kandydatów na kontrolerów, którzy rozpoczęli szkolenie urodziła się w latach 1990-2000, najwięcej z nich jest obecnie w wieku 24 lat. Uczą się lub pracują najczęściej na kierunkach technicznych, informatyce, lotnictwie, transporcie i w finansach. 14 proc. stanowią kobiety. To głównie studenci oraz osoby z wykształceniem średnim; nie ma wymogu posiadania ukończonych studiów, aby zdobyć ten atrakcyjny zawód. Niezbędny jest jednak zestaw kluczowych cech, predestynujących do pracy: wyobraźnia przestrzenna i umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zdolność do podejmowania szybkich decyzji, umiejętność pracy indywidualnej, ale również zespołowej, dobry stan zdrowia oraz dobra znajomość języka angielskiego.

PAŻP rozpoczęła konsekwentne uzupełnianie kadr niezbędnych do zarządzania polską przestrzenią powietrzną w sposób ciągły, bezpieczny i efektywny. Proces został uruchomiony w styczniu br. przez prezes PAŻP Magdalenę Jaworską-Maćkowiak. Jego celem jest szybka i konsekwentna naprawa sytuacji zastanej przez obecny zarząd PAŻP na początku roku. Skutkowała ona ryzykiem braku obsady na stanowiskach kontrolerów ruchu lotniczego. Było to spowodowane zaniedbaniami dwóch poprzednich zarządów PAŻP w zakresie skutecznej rekrutacji i terminowego szkolenia kandydatów na kontrolerów.

W efekcie błędów w systemie szkolenia kontrolerów w latach 2018-2023, obecnie sytuacja wymaga szybkich uzupełnień obsady kontrolerskiej w wybranych miejscach. Obok wyboru i rozpoczęcia szkolenia przez kolejnych 37 kandydatów do służby KRL, w 2024 roku w PAŻP zostały zmienione podstawowe założenia systemu rekrutacyjnego na te stanowiska. Obecnie rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły. Dzięki temu w bazie PAŻP jest obecnie 2,5 tys. zgłoszeń od kandydatów. Celem takiej strategii jest uelastycznienie procesu wyszukiwania i szkolenia kandydatów, tak aby w przyszłości nie pojawiło się ryzyko braków obsady niezbędnych do skutecznego i płynnego zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce.  

PAŻP jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce i w ramach swojej działalności prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie żeglugi powietrznej (na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy o PAŻP). PAŻP jako instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej prowadzi Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego PAŻP, który jest certyfikowaną organizacją szkoleniową kontrolerów ruchu lotniczego. Jego zadaniem jest szkolenie zawodowe kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego i przygotowanie ich do egzaminów państwowych.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony