3 Śląskie dni lotnictwa i dronów w Chorzowie

Śląskie dni lotnictwa i dronów 2021 (fot. Śląski Klaster Lotniczy)

Śląski Klaster Lotniczy już po raz trzeci jest organizatorem wydarzenia związanego z branżą lotniczą z cyku Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia, które odbędzie się 8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie, będzie "Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu".

Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Spotkanie będzie kontynuacją rozmów i rozważań podjętych podczas dwóch poprzednich edycji wydarzenia, m.in.  przemysłowi dronowemu, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

Przemysł lotniczy, a w szczególności konstrukcja i produkcja bezzałogowych statków powietrznych ma ogromny potencjał gospodarczy, który warto rozwijać, gdyż w tej dziedzinie istnieją duże szanse na odniesienie globalnego sukcesu. Na terenie Województwa Śląskiego swoją działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów związanych z dronami, a dodatkowo wielu z nich to członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego. Daje to możliwość wspólnego działania i łączenia sił w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zaangażowanie w rozwój bezzałogowych statków powietrznych niesie za sobą głównie duże szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie również zwiększenie rozwoju gospodarczego w regionie województwa Śląskiego. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia podjęta zostanie także tematyka międzynarodowej i międzysektorowej współpracy przemysłu lotniczego z przemysłem obronnym i kosmicznym.

Podczas konferencji zostaną poruszone poniższe tematy:

  • Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii.
  • Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów.
  • Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie.
  • Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym).
  • Budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym.
  • Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej.

Udział w konferencji w roli prelegenta potwierdzili m.in. Pan Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., Pan Jacek Przygoda, Prezes Zarządu Avio Polska Sp. z o.o. czy Pani Christina Eisenberg, przedstawiciel sieci CURPAS z którą od kilku współpracuje Śląski Klaster Lotniczy.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenie odbędzie się w formule offline i online.

Więcej informacji na stronie www.3slaskiedni.aerosilesia.eu

Źródło: Śląski Klaster Lotniczy
comments powered by Disqus