3 mln pasażerów odprawiły polskie lotniska w pierwszym kwartale br.

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w pierwszym kwartale 2009 roku polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie 3 mln 690 tys. pasażerów w ruchu regularnym oraz czarterowym jest to o ok. 600 tys. pasażerów mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Najsłabiej radziły sobie największe porty: w Warszawie oraz podkrakowskich Balicach, z dynamiką ruchu pasażerskiego odpowiednio na poziomie - 19,97% oraz - 18,88%. Najlepiej natomiast lotniska w Bydgoszczy, Szczecinie oraz Łodzi, które odnotowały wzrost na poziomie około 20%.

Ta sytuacja spowodowała, że porty regionalne zwiększyły swój udział w rynku z 53,7% w pierwszym kwartale ubiegłego roku do 57,0% w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Obecny spadek przewozów pasażerskich w Polsce wynika ze złej sytuacji gospodarki globalnej, a zwłaszcza bezpośredniego otoczenia Polski. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się wyhamowania negatywnego trendu, przy czym pierwszych wyraźnych symptomów poprawy sytuacji można oczekiwać dopiero pod koniec roku.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus