2nd InterFAB Communication Workshop w PAŻP

2nd InterFAB Communication Workshop w PAŻP

W dn. 18 i 19 stycznia br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była gospodarzem warsztatu InterFAB Communication Workshop. W spotkaniu w siedzibie PAŻP udział wzięli przedstawiciele 6 europejskich funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej: Baltic FAB, FABEC, FABCE, BLUE MED, Danube FAB, Danish-Swedish FAB. To już drugie spotkanie z tego cyklu. Pierwsze odbyło się latem 2017 roku w Langen w Niemczech.

Spotkanie w tej formule jest okazją dla przedstawicieli wszystkich europejskich inicjatyw FAB, czyli funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej tworzonych przez co najmniej dwie agencje ruchu lotniczego, do wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz do uzgodnienia wspólnego stanowiska i "jednego głosu" na forum europejskim w sprawach dotyczących inicjatyw FAB oraz ich wizerunku. Podejmowane działania i projekty przyczyniają się do lepszego planowania i organizacji zarządzaniem ruchem lotniczym w tej części Europy.

Kolejny InterFAB Communication Workshop odbędzie się jesienią 2018 roku.

Bloki FAB stanowią strukturalny i organizacyjny komponent zapoczątkowanego przez Komisję Europejską programu SES (Single European Sky), przyczyniający się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną.


Aktualnie w Europie funkcjonuje 9 inicjatyw FAB:

UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia)
Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja)
Baltic FAB (Polska, Litwa)
BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr)
Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)
FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina)
FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria)
North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)
South West FAB (Portugalia, Hiszpania)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus