18 maja 2020 roku szczególnym dniem dla Portu Lotniczego Kraków

Balony na lotnisku w Krakowie (fot. Port Lotniczy Kraków)

„18 maja 2020 roku to szczególny dzień dla Kraków Airport. Mimo wstrzymanego ruchu pasażerskiego jest dniem nadziei na przyszłość, którą przez cały pontyfikat – także podczas swoich licznych wizyt na lotnisku w podkrakowskich Balicach - przekazywał nasz patron Jan Paweł II. Dniem optymizmu dla Kraków Airport i całej małopolskiej gospodarki, w tym turystyki. Wszyscy wiemy, że teraz cała branża lotnicza i turystyczna przeżywa trudne chwile i czeka ją wiele wyzwań i trudności. Jestem jednak przekonany, że przezwyciężymy obecne trudności i odbudujemy małopolską gospodarkę, poprzez odbudowę potencjału Kraków Airport.” – powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Krakowskie lotnisko uroczyście obchodziło 100 rocznicę Świętego Jana Pawła II. "Wcześnie rano korzystając z dobrych warunków pogodowych wystartowały balony z flagami papieską i narodową symbolizującą naszą pamięć o patronie a także przekonanie, że brak samolotów na niebie to sytuacja przejściowa" – dodał Radosław Włoszek.

Na lotnisku odbyła się także Msza Święta z udziałem pracowników Kraków Airport z zachowaniem dystansu sanitarnego na otwartej przestrzeni terminala pasażerskiego. Wzruszające i piękne spotkanie zwłaszcza dla tych pracowników, którzy osobiście witali papieża Jana Pawła II, gdy przylatywał do Krakowa. Więcej zdjęć z uroczystych obchodów na profilu facebookowym Kraków Airport.

W poniedziałek 18.05.2020 r. została podpisana także  umowa z Max Bögl Polska sp. z .o. o na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice”.

„Podpisany dzisiaj kontrakt na rozbudowę płyty postojowej, to realizacja kolejnego etapu Planu Generalnego. Potwierdzenie, że konsekwentnie nie zapominając o przeszłości, analizując teraźniejszość, idziemy drogą  rozwoju krakowskiego lotniska w perspektywie następnych dekad. Podpisana dziś umowa o wartości ponad 100 mln zł na realizację kolejnego z zadań inwestycyjnych lotniska cywilnego, znacząco wpłynie na PKB Małopolski i Krakowa, pobudzi powstawanie nowych miejsc pracy. To także realizacja obowiązku w zakresie obronności Rzeczpospolitej.
 
Cały czas także pracujemy nad zaoferowaniem pasażerom, wszystkim pracownikom i użytkownikom korzystającym z Naszego lotniska obsługi na jak najwyższym poziomie  w każdym wymiarze, także sanitarnym w związku z aktualną sytuacją.”
– dodał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.


Podpisanie umowy (fot. Port Lotniczy Kraków)

Przy podpisaniu umowy gośćmi honorowymi byli  Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, Piotr Ćwik wojewoda małopolski oraz Witold Kozłowski marszałek województwa małopolskiego.

"Inwestycje w infrastrukturę toczą się w całej Polsce: w infrastrukturze drogowej, kolejowej oraz lotniczej. Rozbudowa płyty postojowej na lotnisku w Balicach zwiększy możliwości tego portu lotniczego w obliczu wyzwań stawianych przez rosnący ruch lotniczy". – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik powiedział: „Wyjątkowa rocznica 100. lecia urodzin Świętego Jana Pawła II obchodzona w szczególnym dla nas wszystkich czasie zbiega się z zainicjowaniem kolejnej inwestycji – ważnej zarówno dla krakowskiego lotniska, jak i w szerszej perspektywie, dla całej Małopolski. To niezwykle budujące. Jestem przekonany, że reaktywacja ruchu pasażerskiego to tylko kwestia czasu. Każda inwestycja w rozwój szeroko pojętej infrastruktury ma teraz ogromne znaczenie. Chcę pogratulować dbałości o wysokie standardy, których Kraków Airport zawsze był doskonałym przykładem. Osią wszystkich działań, także tych związanych z walką z koronawirusem, były tu bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Życzę sprawnej realizacji nowej inwestycji i nieustającej opieki Państwa wielkiego Patrona.”

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski powiedział: „Cieszę się widząc, że małopolski port lotniczy Kraków Airport tak szybko się  rozwija się, bo jest to jeden z wyznaczników rozwoju całego województwa. Lotnisko to nasze okno na świat i dlatego należy wspierać inicjatywy rozbudowy i modernizacji tej instytucji.”

Umowa  obejmuje budowę nowego fragmentu płaszczyzny postojowej po stronie zachodniej istniejącej PPS wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci p.poż., oświetlenia masztowego, oświetlenia nawigacyjnego, sieci teletechnicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zamierzenie obejmuje również przebudowę fragmentów istniejących nawierzchni lotniskowych, w związku ze zmianą układu dróg kołowania i stanowisk postojowych na PPS.

Planowana rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów zwiększy możliwości operacyjne w zakresie przyjęcia większej ilości statków powietrznych a także poprawi w znacznym stopniu przepustowość oraz funkcjonalność całej płaszczyzny postojowej – po wykonaniu całości robót możliwości operacyjne zwiększą się o dodatkowe 15 stanowisk postojowych dla samolotów kodu C.


Płyta postojowa (fot. fotoair.com.pl)

Konieczność rozbudowy płaszczyzny postojowej w kierunku zachodnim wynika także z zaplanowanej rozbudowy budynku terminala. Planowana płaszczyzna postojowa w części południowej będzie bezpośrednio graniczyła poprzez drogę serwisową z budynkiem nowego terminala. W planowanym zadaniu uwzględniono także wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w postaci systemu odwodnienia nawierzchni, systemu oświetlenia nawigacyjnego, oświetlenia płaszczyzny, sieci wodociągowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią kontrolowane odprowadzenie wód opadowych okresowo zanieczyszczonych środkami pochodzącymi z odladzania samolotów do dedykowanych zbiorników.

Wykonawcą inwestycji będzie Max Bögl Polska sp. z o. o., która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 133 770 027,33 zł.

Również w maju Kraków Airport podpisał kolejną umowę z firmą "ABIS" sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rząsce, reprezentowaną przez Piotra Bistronia, z którą lotnisko współpracowało już kilkakrotnie przy wielu przedsięwzięciach.

W ramach przedmiotowego zadania firma „ABIS” zaprojektuje modernizację i rozbudowę systemu transportu bagażu rejestrowanego, tzw. BHS, w obrębie części obsługującej bagaże, które przyleciały na krakowskie lotnisko. Zadanie projektowe podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji dla wyposażenia istniejącego BHS w system odczytu kodów kreskowych znajdujących się na zawieszkach bagaży. Modernizacja ma na celu umożliwienie wypełnienia wytycznych rezolucji IATA 753 w zakresie śledzenia bagaży, które przyleciały z innych portów lotniczych. Drugi etap obejmuje zaprojektowanie dwóch nowych linii do transportu bagaży przylotowych z dwoma nowymi karuzelami do odbioru bagażu. W praktyce, po realizacji projektowanych prac, na naszym lotnisku podniesiony zostanie standard obsługi pasażerów w obrębie przylotów. Bagaże będzie można odbierać nie na czterech a na sześciu karuzelach. Ułatwione też będzie zlokalizowanie bagażu, który z samolotu transportowany jest na karuzele a także pozwoli na zachowanie dystansu między pasażerami zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi.

Źródło: Port Lotniczy Kraków
comments powered by Disqus