Przejdź do treści
119 Promocja Absolwentów „Szkoły Orląt” (fot. plut. pchor. Daniel Młynarczyk)
Źródło artykułu

119 Promocja Absolwentów „Szkoły Orląt”

20 listopada br., w Dęblinie przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” odbyła się uroczystość - 119 Promocja Oficerska absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, w jej 90-letniej historii. Do promocji przystąpili również absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej oraz absolwenci 6-cio miesięcznego kursu oficerskiego.

Zaszczytu promowania na stopień podporucznika Wojska Polskiego dostąpiło 85 absolwentów w tym 18 pań. Uroczystość odbyła się w obecności Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza, licznie zgromadzonych gości honorowych, członków rodzin, członków społeczności akademickiej WSOSP. Miała ona niezwykle uroczysty charakter.

Uroczystego aktu promocji absolwentów dokonał Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Gocuł.

Podczas uroczystości najlepszym absolwentom wręczono wyróżnienia. W tym roku prymusem szkoły został sierż. pchor. Bartosz Wałczyk, drugą lokatę zajęła sierż. pchor. Marta Wójcik, trzecią lokatę uzyskał sierż. pchor. Jakub Teleon.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał Rektor - Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel. Zwracając się do promowanych podkreślił, iż ta uroczystość jest początkiem ich kariery zawodowej - oficera Wojska Polskiego. Studia w Uczelni wojskowej dały jej absolwentom wiedzę i niezbędny w życiu hart ducha, które pozwolą zmierzyć się z trudnościami, jakie napotkają na swojej drodze zawodowej. To od ich zaangażowania, zdolności, umiejętności oraz chęci podnoszenia kwalifikacji zależeć będzie przyszłość Wojska Polskiego oraz bezpieczeństwo kraju.

Uroczystość w dęblińskiej "Szkole Orląt" swoją obecnością zaszczycili: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, w imieniu Prezydenta RP przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego płk dr Adam Brzozowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Szulowski, Szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł, Biskup Polowy Wojska Polskiego jego ekscelencja ksiądz generała Józef Guzdek, Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Dowódca Centrum Operacji Powietrznych-Dowódca Komponentu Powietrznego gen. dyw. pil. dr. Włodzimierz Usarek, Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. bryg. pil dr. Tadeusz Mikutel, Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego płk pil. Cezary Wiśniewski, dowódcy jednostek garnizonu Dęblin, żona byłego komendanta WSOSP p. Ewa Błasik, oficerowie-pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego i Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, byli dowódcy Sił Powietrznych i komendanci „Szkoły Orląt”, seniorzy lotnictwa wojskowego, przedstawiciele władz województwa lubelskiego, powiatu ryckiego i miasta Dęblina.

Gratulacje nowo promowanym złożyli: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, w imieniu Prezydenta RP przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego płk dr Adam Brzozowski, Rektor - Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel.

Błogosławieństwo podporucznikom na dalszą drogę służby złożyli Biskup Polowy WP Józef Guzdek, prawosławny Dziekan Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych ks. płk Aleksy Andrejuk.

Występujący w imieniu nowo promowanych prymus 119 promocji WSOSP - ppor. Bartosz Wałczyk podziękował za otrzymane nominacje i zapewnił wszystkich zebranych, że młodzi nowo promowani oficerowie nie będą szczędzić sił w służbie dla dobra Ojczyzny i bezpieczeństwa kraju.

Delegacja ppor. Piotr Wolski, ppor. Grzegorz Dusiński ppor. mar. Mateusz Jaszczuk w imieniu promowanych oficerów złożyła wieniec na płycie przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” dla upamiętnienia wszystkich bezimiennych Obrońców Ojczyzny.

Uroczystość zakończyła gorąco oklaskiwana przez zebranych defilada nowo promowanych oficerów oraz pododdziałów uczestniczących w uroczystości.

W defiladzie udział wzięli:
• Sztandar Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w asyście kompanii reprezentacyjnej Sił Powietrznych dowodzonej przez kpt. Pawła Orłowskiego
• dowódca uroczystości zastępca Szefa Centrum Szkolenia i Doskonalenia Personelu Lotniczego ppłk Piotr Kałuża
• kolumna kadry WSOSP dowodzona przez kpt. Roberta Wójcickiego
• pododdziały bohaterów uroczystości:
- pododdziały absolwentów dowodzone przez kpt. Dominika Siołka, kpt. Grzegorza Buśko
• kolumny podchorążych:
- podchorążowie I roku dowodzeni przez ppor. Jacka Piwońskiego, por. Józefa Piecka
- podchorążowie II roku dowodzeni przez ppor. Piotra Nowaczyka, ppor. Dawida Suska
- podchorążowie III roku dowodzeni przez por. Konrada Grudnia, kpt. Sławomira Kielicha
• Orkiestra Wojskowa z Dęblina dowodzona przez kapelmistrza kpt. Andrzeja Gresztę oraz tamburmajora st. chor. Krzysztofa Portkę.

mjr Wiesław Świerkowski

Więcej zdjęć z uroczystości na stronie: www.wsosp.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony