1. BLTr ma nowy trenażer IFR

1. BLTr ma nowy trenażer IFR

1. Baza Lotnictwa Transportowego pozyskała trenażer lotów IFR - urządzenie wspomagające trening pilotów śmigłowców W-3 Sokół, skonstruowane przez polska firmę Trinity Interactive.

Urządzenie to umożliwia naukę i trening lotów IFR, czyli wykonywanych zgodnie z przepisami według wskazań przyrządów. Trenanżer daje możliwość praktycznego wykonania lotu - od startu do lądowania. Podczas ćwiczeń pilot doskonali umiejętność określania swojej pozycji w przestrzeni powietrznej oraz procedurę do lądowania. Szkolący może wykorzystać wszystkie rodzaje urządzeń, które są używane przy podejściach precyzyjnych, takich jak: ILS¹/DME², VOR³/DME, NDB4, a ma również możliwość wykonania treningu lotów trasowych z wykorzystaniem pomocy radionawigacyjnych.

Urządzenie zbudowane jest na bazie komputera klasy PC oraz dwóch stanowisk: pilota - instruktora i pilota - ćwiczącego. Stanowisko instruktora wyposażone jest w monitor, klawiaturę i myszkę.

Oprogramowanie konfiguracyjne zintegrowane jest z bazą danych, w skład której wchodzi cyfrowa mapa obejmującą terytorium Polski z naniesionymi pozycjami różnego rodzaju obiektów (m.in. lotniska, pomoce radionawigacyjne, drogi lotnicze, punkty nawigacyjne). Pozwala to na obserwowanie pozycji symulowanego śmigłowca podczas wykonywania ćwiczenia, precyzyjne wyznaczenie jego pozycji początkowej, jak również w trakcie rozpoczęcia treningu. Instruktor ustawia parametry wyjściowe lotu, takie jak: kurs, wysokość, prędkość lotu śmigłowca oraz jego położenie na terenie Polski oraz warunki atmosferyczne takie jak prędkość i kierunek wiatru, ilość zachmurzenia i wysokość dolnej i górnej granicy chmur jak również porę doby. Zmiana warunków atmosferycznych możliwa jest również w trakcie trwania ćwiczenia co może także zdarzyć się w realnych warunkach.

Ćwiczący na swoim stanowisku ma do dyspozycji imitatory przyrządów sterowniczych śmigłowca oraz zestaw 4 monitorów. Na trzech z nich (o rozmiarze 40 cali) wyświetlany jest generowany komputerowo obraz otoczenia symulujący widok z kabiny śmigłowca podczas lotu. Natomiast na 32-calowym monitorze dotykowym, umieszczonym bezpośrednio przed fotelem ćwiczącego, wyświetlany jest trójwymiarowy obraz tablicy przyrządów śmigłowca W-3 Sokół z możliwością przełączania pomiędzy poszczególnymi pulpitami, które są wykorzystywane m.in. do programowania urządzeń nawigacyjnych.

Pilot wykonujący lot ma do dyspozycji pełen zestaw przyrządów i urządzeń jakie potrzebuje w czasie lotu i może na „na sucho" przetrenować cały lot pod nadzorem instruktora. Co więcej instruktor może pełnić funkcję „kontrolera naziemnego" i w czasie „lotu" prowadzić korespondencję radiową.

Trenażer można wykorzystać jako stanowisko do treningu w zakresie MCC (Multi Crew Cooperation - współpraca w załodze wielosobowej), sprawdza to przygotowanie załogi przed realnym lotem i daje możliwość omówienia sposobu współpracy w czasie lotu np. w minimalnych warunkach atmosferycznych.

Trenażer jest urządzeniem prostym, a jednocześnie w niezwykle skuteczny sposób może pomóc w przygotowaniu pilotów oraz załogi do wykonania lotu według wskazań przyrządów zgodnie z przepisami IFR eliminując błędy jakie mogą się pojawić w prawdziwym locie. Co więcej dzięki właśnie swojej prostocie może być w przyszłości bazą do rozbudowy trenażera jako urządzenia treningowego nie tylko w wykonywaniu lotów IFR ale także do treningu w postępowaniu w sytuacjach awaryjnych jakie mogą wystąpić w locie.

1ILS - Instrument Landing System - system lądowania według wskazań przyrządów;
2DME- radioodległościomierz;
3 VOR - VHF Omni-directional Range - radiolatarnia ogkierunkowa o bardzo wielkiej częstotliwości;
4 NDB - Non-directional Radio Beacon - radiolatarnia bezkierunkowa.

Tekst: kapitan pilot Marek Guba

 
Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus