PAŻP otwarta na Ukrainę. Dwudniowe spotkanie obu lotniczych agencji we Lwowie

Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Magdalena Jaworska oraz Dyrektor Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise, Dmytro Babeichuk spotkali się w piątek (26 sierpnia) we Lwowie. Szefowie obu agencji uroczyście otworzyli centrum zarządzania ruchem lotniczym we Lwowie, wyposażone w nowy system zarządzania tym ruchem.

Z dużą przyjemnością przyjęłam zaproszenie na otwarcie miejsca tak istotnego dla zarządzania przestrzenią powietrzną naszych sąsiadów, ważnego partnera PAŻP. To, co się dzieje w sąsiedniej przestrzeni powietrznej jest dla nas bardzo ważne. Synergia naszych działań sprzyja, bowiem poprawie pojemności przestrzeni powietrznej w regionie – powiedziała Magdalena Jaworska podczas uroczystości. W nowym lwowskim centrum ATC Prezes Jaworska i Dyrektor Babeichuk odbyli także dwustronne spotkanie poświęcone współpracy operacyjno-technicznej obu instytucji. Najistotniejszą kwestią, nad którą obecnie pracują agencje to włączenie struktur przestrzeni powietrznej Ukrainy do wspólnego projektu Free Route Airspace dla Bałtyckiego FABu, w skład którego oprócz Polski wchodzi także Litwa.

Jest duża szansa na rozszerzenie projektu o Ukrainę oraz sąsiadujące z Bałtyckim FAB kraje, co jest dla nas ważne, gdyż jesteśmy strategicznymi partnerami w tym regionie. Będzie to niewątpliwy sukces PAŻP, który od miesięcy jest zaangażowany w ten proces – dodała Magdalena Jaworska.

Podczas spotkania szefowie obu agencji lotniczych rozmawiali też o przystosowaniu systemów ATM do wprowadzenia transgranicznego FRA (Free Rout Airspace – możliwość lotów swobodnych) oraz stworzeniu regionalnego narzędzia do synchronizacji częstotliwości i sektoryzacji (FRASE), co pozwoli na bardziej płynne zarządzanie ruchem lotniczym, zmniejszanie opóźnień, skrócenie tras przelotu a przez to minimalizację obciążeń dla środowiska naturalnego. System FRASE będzie zintegrowany z systemem ATM i umożliwi import i export danych z dwóch różnych źródeł.

Dwudniowe spotkanie we Lwowie jest także elementem realizacji działań PAŻP w ramach europejskiego Programu SESAR, związanego z modernizacją infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Ich celem jest m.in. likwidacja luk inwestycyjnych (tzw. gaps) zidentyfikowanych w Deployment Programme, opracowanym przez SESAR Deployment Managera, nie ograniczając jedynie do przestrzeni Unii Europejskiej, ale rozszerzając projekty SESAR na potoki ruchu lotniczego w przestrzeni Ukrainy. Oznacza to m.in. zaproszenie ukraińskiej kontroli ruchu lotniczego do wspólnych działań w programie wdrożeniowym SESAR.

W Polsce Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym PAŻP znajduje się w Warszawie. Z niego prowadzona jest kontrola obszaru (przeloty tranzytowe nad Polską), kontrola zbliżania (kierowanie samolotów na docelowe lotniska) dla portów lotniczych w Warszawie, Modlinie, Łodzi i Radomiu. W Warszawie pracują również kontrolerzy wieżowi (wieża kontroli lotniska) obsługujący lotnisko im. Fryderyk Chopina. Dodatkowo kontrolerzy zbliżania wykonują swoją pracę na lotnisku w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowice. Na wszystkich większych lotniskach, gdzie prowadzony jest rozkładowy i czarterowy ruch lotniczy swoje obowiązki wykonują kontrolerzy kontroli lotniska Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odpowiedzialni między innymi za starty i lądowania samolotów.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus