Przejdź do treści
Droga startowa pokryta śniegiem, fot. ME

Nowy format Snowtam

W ramach cyklu AIRAC 244 AIC 02/2021, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała informację o nowym formacie SNOWTAM. Jedną z podstawowych zmian wprowadzanych przez nową metodologię sposobu oceny warunków na drodze startowej (GRF) jest konieczność oceny drogi startowej i publikacji SNOWTAM nie tylko w przypadku wystąpienia warunków zimowych, ale również gdy na drodze startowej znajduje się woda mogąca wpływać na pogorszenie jej parametrów.

Oznacza to, że SNOWTAM będzie w razie potrzeby publikowany przez cały rok. Nowy czas obowiązywania SNOWTAM wynosi 8 godzin, a nie jak dotychczas 24.


NOWY FORMAT SNOWTAM

Nowa definicja SNOWTAM (ICAO Aneks 15):

NOTAM oddzielnej serii, zawiadamiający przy użyciu standardowego formularza dla podawania warunków panujących na nawierzchni, o zaistnieniu lub ustaniu istnienia warunków niebezpiecznych w obrębie pola ruchu naziemnego, spowodowanych przez śnieg, lód, topniejący śnieg, szron, stojącą wodę lub wodę związaną ze śniegiem, topniejącym śniegiem, lodem, szronem.

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE SNOWTAM

a) Nowa definicja SNOWTAM zawiera obecnie warunki MOKRO jako niebezpieczne w obrębie pola ruchu naziemnego (stojąca woda > 3 mm). To oznacza, że może być konieczna publikacja SNOWTAM poza okresem zimowym.

b) Maksymalny czas obowiązywania SNOWTAM wynosi 8 godzin. Jeśli po ośmiu godzinach od wydania SNOWTAM dla danego lotniska nie zostanie wydany kolejny, ważność starego SNOWTAM wygasa i przyjmuje się, że nie istnieją istotne warunki na drodze startowej wymagające opublikowania.

c) Nowy SNOWTAM będzie wydawany za każdym razem po otrzymaniu od zarządzającego lotniskiem nowego raportu o warunkach panujących na drodze startowej (RCR).

d) Tylko jeden SNOWTAM może obowiązywać w danym czasie. Jeśli wydawany jest SNOWTAM dla lotniska, dla którego nadal obowiązuje inny SNOWTAM, nowy automatycznie zastępuje stary SNOWTAM (nie ma potrzeby podawania w nowym SNOWTAM odniesienia do starego, jak to
ma miejsce w przypadku NOTAM).

e) W SNOWTAM stosuje się jednostki metryczne bez podawania symboli jednostek miary (mm, cm, m, itp.).

f) W odniesieniu do szablonu SNOWTAM (patrz poniżej), litery wskazujące na pola (od A do T; trzecia kolumna szablonu SNOWTAM) używane są tylko w celach informacyjnych i nie będą umieszczane w depeszach.

g) Informacje obowiązkowe w SNOWTAM to:

1) WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA;
2) DATA I CZAS OCENY;
3) OZNACZENIE DROGI STARTOWEJ O NIŻSZYM NUMERZE;
4) KOD OKREŚLAJĄCY WARUNKI NA DRODZE STARTOWEJ DLA
KAŻDEJ 1/3 DŁUGOŚCI DROGI STARTOWEJ; oraz
5) OPIS WARUNKÓW DLA KAŻDEJ 1/3 DŁUGOŚCI DROGI STARTOWEJ (jeśli zgłoszony kod określający warunki na drodze startowej (RWYCC) ma wartość 1–5).SEKCJA DOTYCZĄCA ORIENTACJI SYTUACYJNEJ

a) Elementy w sekcji istotnej dla orientacji sytuacyjnej kończą się znakiem kropki.
b) Elementy w sekcji istotnej dla orientacji sytuacyjnej, co do których brak informacji lub warunkowe okoliczności publikacji nie zostały spełnione, całkowicie się pomija.
c) Sekcja istotna dla orientacji sytuacyjnej jest oddzielona od sekcji istotnej dla osiągów samolotu pustym wierszem.


PRZYKŁADY SNOWTAM


Więcej informacji na temat nowego sposobu oceny warunków na drodze startowej (GRF) oraz nowego formatu SNOWTAM dostępne jest w AIC 02/21 (LINK)


Czytaj również:
Nowy system raportowania GRF, czyli co nas czeka po 12 sierpnia 2021 r.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony