Grudniowe statystyki CANSO

CANSO
Grudniowa liczba operacji lotniczych IFR obsłużonych przez światowe instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej zrzeszone w CANSO.

Porównanie wielkości obsługiwanego ruchu w grudniu 2010 roku do miesięcznej liczba lotów IFR obsłużonych w latach ubiegłych.


Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej