Akademicki Klub Lotniczy najlepszy w studenckim konkursie 3Mind

Studenci z AKL Politechniki Wrocławskiej wygrali ogólnopolski konkurs 3Mind (fot. 3Mind)

Studenci z AKL Politechniki Wrocławskiej wygrali ogólnopolski konkurs 3Mind organizowany przez firmę 3M i Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Ich pomysł wykorzystania bezzałogowych samolotów i łazika na potrzeby ratownictwa medycznego okazał się najbardziej innowacyjny.

3Mind to konkurs, który odbywa się od pięciu lat. Jest skierowany do studentów działających w kołach naukowych na uczelniach w całej Polsce i ma wyłonić najlepszy projekt naukowo-badawczy z zakresu technologii, chemii, medycyny, mechaniki oraz innych dziedzin STEM. Tematem tegorocznej edycji było wykorzystanie możliwości przemysłu 4.0. dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Studenci musieli zaprezentować prototyp projektu i przekonać jurorów o potencjale komercyjnym swojego pomysłu.

Akademicki Klub Lotniczy opracował autonomiczny bezzałogowy system powietrzny, który wspierałby służby medyczne w akcjach ratunkowych na słabo zaludnionych i trudno dostępnych terenach. System składa się z trzech pojazdów – dwóch samolotów pionowego startu oraz łazika z kamerą.

Studenci w swoim projekcie wykorzystali innowacyjne rozwiązania z różnych dziedzin. – Połączenie autonomicznych systemów awiacji z nowoczesnymi technologiami telekomunikacji i systemami sztucznej inteligencji gwarantuje zainteresowanie inwestorów z branży wysokich technologii – przekonują młodzi naukowcy.

Ich system może być wykorzystywany nie tylko przez służby medyczne. Będzie pomocny także podczas klęsk żywiołowych. – Pozwoli ocenić miejsce dotknięte powodzią, pożarem czy trzęsieniem ziemi, zanim pojawią się ratownicy. Umożliwi wcześniejsze rozpoznanie terenu, a nawet próbę kontaktu z osobami poszkodowanymi, przebywającymi na miejscu odciętym od komunikacji telefonicznej – uważają studenci.

Do finału konkursu zakwalifikowało się sześć projektów, w tym aż pięć z Politechniki Wrocławskiej. Oprócz AKL-u swoje innowacyjne pomysły zgłosiły koła naukowe: Robocik (projekt autonomicznego drona podwodnego), Bio-Top (wykorzystanie grzybów owadobójczych jako alternatywy dla chemicznych środków ochrony roślin), Hydro+ (pojazd napędzany sprężonym powietrzem) i PWR Racing Team (budowa bolidu w technologii elektrycznej).


3Mind – finał online

Podczas finału, który odbył się 27 listopada w formie online i w całości po angielsku, studenci musieli przekonać członków jury do swoich pomysłów i odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące realizacji projektu.

Zwycięska drużyna zdobyła grant w wysokości 10 tysięcy złotych na dalszy rozwój swoich działań naukowo-badawczych.

Źródło: Politechnika Wrocławska
comments powered by Disqus